Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Aktuellt/Arrangemang
Utgivningar av böcker och bilder
Samtliga utgivningar erhålles enklast genom beställning direkt från sällskapet: bankgiro 5534-6662 eller swish 1234 55 69 08. Samtliga priser inkl. exp.avgift.
Förskottsbetalning skall ske vid beställning av bok eller bild.
Kontakt för förfrågan: (MAIL)
"NÅGRA CITAT":

»Det står väl rätt klart nu att Folke Dahlberg, poet, landskapsskildrare, kulturhistoriker och djupt originell konstnär med en egen originell bildvärld hör till det som blev kvar av förra århundradet«.
­ Lars Gustafsson, Expressen, 25/6 2004

»Undrar om det finns något litterärt sällskap som vårdar sin författare så fint som Folke Dahlbergs? Återutgivningen av hans verk har sällsynt hög lödighet.«
­ Gunnar Lindén, Nerikes Allehanda, 6/9 2006
Ny bok i skriftserien:

Skriftserien nr 15


Genom dröm och verklighet – Folke Dahlbergs
surrealistiska bilder.

Folke Dahlberg var både som författare och konstnär tidigt influerad av surrealismen. Hans tuschteckningar med de karakteristiska punkterna, liksom den streckteknik som följde efter, tillkom i huvudsak under en tioårsperiod med början i mitten av 1930- talet. De är höjdpunkten i hans bildkonst.
I denna bok finns många av dessa bilder samlade, exponerade i stort format och i exklusivt utförande. Aldrig tidigare har det varit möjligt att bekanta sig så nära med Folke Dahlbergs raffinerade teckningar. Bilderna lyser med sina med sina gåtfulla och suggestiva detaljer. Här bidrar också tre skribenter med olika aspekter, konstkritikern och poeten Camilla Hammarström, professorn i litteraturvetenskap Mats Jansson och Ola Sigurdson, professor i tro- och livsåskådningsvetenskap.

132 rikt illustrerade sidor, stort format, hårda pärmar, 150 g papper Formgivning: Erling Öhrnell. Redaktionsgrupp: Johan Dahlberg, Leif Spetz och Erling Öhrnell

Medlemspris 350:- inkl expedition och porto, övriga 450:-Ny bild i bildserien:

Bildserien nr 17


Bateau ivre från 1937 är en av de första större punktteckningar som Folke Dahlberg skapade sedan han återvänt till området kring norra Vättern 1936. Den har utan tvekan en central plats ­ han betraktade den själv som ett av de viktigaste verken. Tekniken var inte ny för honom. Den finns utvecklad i Vattenfrukt från 1934 och i en illustration till en novell av den spanske författaren Ramon Gomez de la Sernas i tidskriften Karavan 1935.
Med fyllda segel glider den drömska båten fram mot det okända. Den framstår som en hägring, där också en diffust tecknad kvinnogestalt sitter vid relingen. Redan tidigt åter- finns det, som utvecklas i de senare bilderna ­ detaljer med vrakgods i form av skelettdelar och uppspolade träfragment etc. Teckningen har ingen horisontlinje, något som kom att bli ett viktigt element och en integrerad del i teckningarna från och med Havsbild från 1939.
Inspirationen till punktteckningen Bateau ivre fick Folke Dahlberg från Arthur Rimbauds dikt med samma namn från 1871. Dikten fick senare stor påverkan på författare och konstnärer inom symbolistkretsar och bland surrealisterna och fick sedan bli titeln till Folke Dahlbergs bok Den berusade båten som kom ut 1950. Den inleds med Rimbauds dikt på franska, försök till översättning ratades av både författare och förlag. Här finns flera av de stora punktteckningarna med, men trycket är tyvärr mycket dåligt. En av Sällskapets ambitioner är att leta upp de original som vi inte tidigare fått kontroll över och försöka få dem digitaliserade, så de kan visas på ett mera rättvisande sätt.
De stora teckningarna tillkom i huvudsak under åren 1937-1945, och många av dem visades på en utställning i Stockholm hösten 1945. Därefter utvecklade Folke Dahlberg en tuschteknik med streck som formar olika raster.

Erling Öhrnell

Bateau ivre är tryckt i offset på Hahnemühle koppartryckspapper. Upplaga 150 numrerade exemplar. Motivets mått 51x38,5 cm. Medlemspris 300:-, inkl exp och porto. Övriga 400:-


Skriftserien nr 1


Den första utgåvan i sällskapets skriftserie var Anders Weidars personliga och engagerade porträtt av Folke Dahlberg, Jag vill vara en kommentar - en bok om Folke Dahlberg och hans livsdokument. Boken fick ett entusiastiskt mottagande med fina recensioner i alla ledande tidningar och har även av Svensk Bokkonst valts ut som en av årets vackraste böcker.

(OBS! SLUTSÅLD.)


Recensioner:
»En utomordentlig bok om Folke Dahlberg. [. . .] Det allra finaste med Weidars fina bok förefaller mig vara hans karakteriseringar av Dahlberg och vad han vill åstadkomma. [. . .] mästerliga vägledningar.«
­ Lars Gustafsson, Expressen, 25/6 2004 ­

»En kommentar är just vad Weidar åstadkommit. På 140 sidor. Närmare än så kommer ingen. Om Folke Dahlbergs liv kan man berätta länge, i hans makalösa punktteckningar faller man skyddslös och hans texter är tidlöst omtumlande. Men att sätta etikett är omöjligt.«
­ Göran Bergengren, Östgöta Correspondenten, 23/6 2004 ­Bildserien nr 1


Den första utgåvan i sällskapets bildserie var en reproduktion i boktryck av Afrikansk flod. Det är ett av de mest imponerande exemplen på Folkes expressiva tidiga bilder, där den luftiga punkttekniken lyfter fram det exotiska och drömlika som präglar hans verk från denna tid. Mått: 53x38,5 cm.
Medlemspris 300 kr. (Pris icke medlem 400 kr).Skriftserien nr 2


Med Göta kanal, nr 2 i skriftserien, inledde sällskapet sin nyutgivning av Folke Dahlbergs böcker. En påkostad volym vars grafiska utformning har rönt uppskattning, men framför allt har den aktualiserat Dahlbergs prosa i den kulturella offentligheten. Den är lika språkligt levande och naturlyriskt sinnesskärpande idag som för femtio år sedan, lika klarsynt i lodningen av den mänskliga tillvaron och tidsresan ner i kanalprojektets dunkla historia. Utgåvan är försedd med ett nyskrivet efterord av Anders Weidar.

(OBS! SLUTSÅLD.)


Recensioner:
»Samma färg som skrovlig sten har hans prosa. Samtidigt är den klar, med svindlande siktdjup. Som Vätterns vatten, som ibland försvinner i sin genomskinlighet.«
­ Lotta Lotass, Dagen Nyheter, 29/9 2005 ­

»En utsökt vacker nyutgåva. [. . .] Konkretionen i hans iakttagelser är så exakt och välformulerad, att den leder till ett slags saklighetens mystik.«
­ Lennart Bromander, Aftonbladet, 18/8 2005 ­Bildserien nr 2


Den andra utgåvan i sällskapets bildserie var en reproduktion i boktryck av Noshörningarna. Den ingår i en svit om ett tiotal punktteckningar förlagda till en afrikansk djungelvärld, som tillkom under 1940-talets första hälft. Mått: 55x45 cm.
Medlemspris 300 kr. (Pris icke medlem 400 kr).

(OBS! Ett fåtal ex. finns kvar.)
Skriftserien nr 3


Med Vättern, nr 3 i skriftserien, fortsätter sällskapet sin nyutgivning av Folke Dahlbergs böcker. Det ensamma livet på ön Stora Röknen är utgångspunkten för författarens anteckningar om sjöns historia och myter, för vardagens praktiska bekymmer under primitiva förhållanden och för utflykter runt ön och i dess omgivningar. Han arbetar med språket som ett precisionsverktyg av samma slag som det han så ofta beskriver: fiskeredskap, båtdetaljer, navigeringsfinesser, överlevnadsutrustning. Utgåvan har samma påkostade grafiska utformning som Göta kanal-boken och är försedd med ett nyskrivet efterord av Anders Weidar.

(OBS! SLUTSÅLD.)


Recensioner:
»En landskapsmonografi som likt en skimrande morgondimma döljer en underliggande självbiografi. Det är en underbar bok.«
­ Ingrid Elam, Dagens Nyheter, 9/10 2006 ­

»En underbar skildring med en driven konstnärs mycket personliga och egenartat tidlösa kommentarer. [. . .] Dahlberg är en enastående iakttagare med krav på äkthet i de förmedlade bilderna.«
­ Rune Larsson, Borås Tidning, 6/9 2006 ­Bildserien nr 3


Den tredje utgåvan i sällskapets bildserie är en reproduktion i boktryck av Beatrice. En av de första punktteckningarna i större format, från 1937. Titeln anspelar på Dantes 1300-talsverk Divina Commedia. Ur dess livsberusade och dödsrikesvandrande associationsfält tar Folke Dahlbergs strängt komponerade punktteckningsvärld form — under asketiska vistelser på Lilla Röknen, i tystnadens och saknadens syner. Mått: 34x43 cm.
Medlemspris 300 kr. (Pris icke medlem 400 kr).Skriftserien nr 4


Med Tiveden, nr 4 i skriftserien, fortsätter sällskapet sin nyutgivning av Folke Dahlbergs böcker. I Tiveden visar Dahlberg övertygande hur även skogen är en integrerad del i det landskap han gjort till sitt. Blandningen av kulturhistoriska notiser, skarpa och lyriska naturskildringar och känsligt utformade porträtt av skogsbor har samma konstnärliga lödighet som när han skriver om sjön. Utgåvan har samma påkostade grafiska utformning som tidigare utgivna böcker och är försedd med ett nyskrivet efterord av Anders Weidar.
Medlemspris 200 kr. (Pris icke medlem 250 kr).

Recensioner:
»Dahlberg intar en särställning som Tivedskildrare eftersom han befriar skogen från allt 1880-tals-lull-lull. [. . .] I stället låter han skogen vara skog och dess allmoge människor.«
Gunnar Lindén, Nerikes allehanda, 1/11 2007 ­

»Lika mycket en personblig betraktelse som kulturhistoria. [. . .] En besynnerligt vacker bok.  Hans stillsamma, poetiska språk överraskar och överrumplar; mitt exemplar av Tiveden får  under läsningens gång många hundöron, och jag går tillbaka och läser vissa formuleringar  om och om igen.«
Annika J. Hagström, Helsingborgs Dagblad 8/8 2007Bildserien nr 4


Den fjärde utgåvan i sällskapets bildserie är en reproduktion i boktryck av Bateau Ivre II. En punktteckning i större format, som tillkom under 1940-talet. Teckningen finns tryckt i Den berusade båten (1950). Mått: 51x40 cm.
Medlemspris 300 kr. (Pris icke medlem 400 kr).Skriftserien nr 5


Sällskapet har beslutat att som nr 5 i skriftserien satsa på en bok som presenterar bildkonstnären Folke Dahlberg. Den har fått titeln Mot något land. En ingång till Folke Dahlbergs bildvärld. Texten är skriven av Jan Hemmel. Han står tillsammans med Johan Dahlberg för bildurvalet och redigering av boken. Redaktör är Anders Weidar. Bilderna är hämtade från olika perioder i Dahlbergs liv, med ambitionen att spegla en utveckling och samtidigt bereda plats för de främsta - som i stor utsträckning sammanfaller med de stora punktteckningarna från början av 1940-talet. Utgåvan har samma påkostade grafiska utformning som tidigare utgivna böcker.
Medlemspris 250 kr. (Pris icke medlem 300 kr).

Recensioner:
»Så kommer äntligen den första riktiga bilderboken med bra reproduktioner. [. . .] Det har inte varit lätt att se hans bilder förut.
[. . .] Oundgänglig för den som vill närma sig Folke Dahlbergs gåtfulla bilder.«
­ Bo Borg, Östgöta Correspondenten, 29/8 2008 ­

»Folke Dahlberg är en rasande skicklig tecknare. [. . .] Boken är utsökt välgjord i alla detaljer.«
­ Dick Schyberg, tidskriften Tecknaren, nr 2/2009 ­Bildserien nr 5


Den femte utgåvan i sällskapets bildserie är en reproduktion i boktryck av Skogen och tystnaden. En punktteckning i större format, som tillkom under 1940-talet. Teckningen finns tryckt i Den berusade båten (1950). Mått: 52x38 cm.
Medlemspris 300 kr. (Pris icke medlem 400 kr).Skriftserien nr 6


Den sjätte utgåvan i sällskapets sktiftserie utgörs av ett urval av dikter av Folke Dahlberg. Boken har fått namnet Öarna som bar mig länge. Det är en generös urvalsvolym med dikter hämtade ur alla samlingarna. Den ger en ny möjlighet att bekanta sig med ett lyriskt författarskap som i konskvens och särprägel saknar motstycke i den modernism som tog form i mitten av förra seklet. För urvalet svarar Jonas Modig som också skrivit en utförlig inledande essä.
Medlemspris 200 kr. (Pris icke medlem 250 kr).

Recensionsklipp:
»EN AV 1900-TALETS STORA. ... det första högklassiga urvalet av hans lyrik....Den som står för urvalet och därtill har skrivit ett lysande förord är Jonas Modig. Boken visar att den store poetens dikter inte måste dö och ruttna utan att de tas om hand av människor som är goda. Boken är vacker, dikterna ännu vackrare.«
Tommy Olofsson, Svenska Dagbladet.

»Är det stor poesi? Jag bestyrks i den tanken när jag nu håller i handen den mycket vackra bok som Dahlberg-sällskapet gett ut i sin skriftserie.«
­ Lars Gustafsson, Sydsvenska Dagbladet, 19/8 2009 ­Bildserien nr 6


Fartyg efter storm från 1947 är den sjätte teckningen som utges i sällskapets bildserie. Efter sviten med fyrtioen punktteckningar som visades på Louis Hahnes Konstsalong 1945 gjorde Folke Dahlberg 1946-1950 åtta stora strecktekningar vars motivvärld och tillstånd ansluter till föregångarna.
Liksom tidigare blad är detta tryckt i exklusivt boktryck med magnesiumkliché på 300 g Hahnemuhle koppartryckspapper. Upplaga 150 numrerade exemplar. Mått: 50x39 cm.
Medlemspris 300 kr. (Pris icke medlem 400 kr).

(OBS! Ett fåtal ex.finns kvar.)

Skriftserien nr 7


Den fjärde landskapsboken och nr 7 i skriftserien, Leva vid Vättern (1958), ansluter till trilogin, men skiljer sig från sina föregångare genom sin större koncentration på vardagslivet i stort och smått och årstidernas växlingar på den ö som var hans utgångspunkt. Den bygger på Folke Dahlbergs bidrag som kolumnist till Svenska Dagbladets I mariginalen under några år i slutet av femtiotalet.
En central roll spelar mödorna med att få den gamla motorseglaren Agda sjöduglig, ett projekt som till slut fick ges upp. Skildringen av detta sisyfosarbete får en symbolisk kraft som genomsyrar boken, men som pradoxalt nog bär en försonande värme och klarhet i ett språk som framstår som en höjdpunkt i författarskapet. Själv kallade Folke Dahlberg Leva vid Vättern sin »ensamhetsbok«. Men, som Anders Weidar påpekar i sitt inträngande efterord, är det i själva verket hans minst ensamma bok. Den tar sig med sitt öppna språk ut ur ensamheten, söker den gemenskap som bara de sent förvärvade insikterna om livsvillkoren kan ge upphov till.
Medlemspris 200 kr. (Pris icke medlem 250 kr).
Bildserien nr 7


Regatta från 1952 är den sjunde utgåvan i sällskapets bildserie och den första större akvarellerade tuschteckning som vi låter reproducera. Den är en av höjdpunkterna i den teknik Folke Dahlberg, efter de stora punkt- och streckteckningarna, från och till anammade under 1950- och 60-talen — att i ett slags kubism bygga upp bilden med huvudsakligen flätmönster och geometriska former, ofta trianglar, färglagda eller utsparade.
Tuschlinjerna på Regatta är, liksom de tidigare bladen, tryckta i exklusivt boktryck med magnesiumkliché på 300 g Hahnemühle koppartryckspapper medan färgen är tryckt separat med offset.
Upplaga: 300 numrerade exemplar. Mått 53x73 cm.
Medlemspris 450 kr. (Pris icke medlem 570 kr).Skriftserien nr 8


Sluten kust, är nr 8 i Folke Dahlberg Sällskapets skriftserie. Folke Dahlbergs omfångsrika debutbok Cartesiansk dykare från 1948 domineras av romanen Sluten kust som utspelar sig i en liten by på Mallorca. Att den har starkt självbiografisk prägel kan dokumenteras med brev och anteckningar från författarens vistelse där 1933-34.
Av en anteckning framgår att Sluten kust skrevs på Lilla Röknen 1936-37.
Sluten kust ingick i den mängd manuskript som var föremål för bedömning och diskussioner i åratal hos Bonniers förlag utan att det ledde till någon utgivning. När Folke Dahlberg istället äntligen kunde debutera hos Wahlström & Widstrand fick de förlorade åren kompenseras genom en samlingsvolym med både prosa och lyrik från hela förrådet. Nu får Sluten kust en ny chans. Befriad från sin inlåsning i Cartesiansk dykare kan texten med större kraft övertyga om sin betydelse som inledning till den särpräglade prosa som framför allt är förbunden med trakten kring norra Vättern, men började formas på en ännu mycket exotisk medelhavsö,
Medlemspris 200 kr. (Pris icke medlem 250 kr).Bildserien nr 8


Islossning på Vättern från 1958 är den åttonde utgåvan i Sällskapets bildserie och den andra större akvarellerade tuschteckning som vi låter reproducera. Den är utförd i den teknik Folke Dahlberg, efter de stora punkt- och streckteckningarna, från och till anammade under 1950- och 60-talen: att i ett slags kubism bygga upp bilden med huvudsakligen flätmönster och geometriska former, ofta trianglar, färglagda eller utsparade. Tuschlinjerna på Islossning på Vättern är, liksom på de tidigare bladen, tryckta i exklusivt boktryck med magnesiumkliché på 300 g Hahnemühle koppartryckspapper medan färgen är tryckt separat med offset.
Upplaga: 300 numrerade exemplar. Mått 43x37 cm.

(OBS! SLUTSÅLD.)
Skriftserien nr 9


Årets utgåva (2012) i skriftserien är Livsbilder, som fungerar som katalog för den stora minnesutställningen med samma namn som öppnades på Konstakademien i Stockholm den 10 november. Den är på 48 sidor i samma format som Vattenår, är rikt illustrerad och innehåller två längre artiklar av Jonas Ellerström (»Färden genom ögonblicken«) och Anders Weidar (»Sjöns ansikte«). Den kommer att finnas tillgänglig på Konstakademien när utställningen öppnas, men kan också beställas från Sällskapet.
Medlemspris 20 kronor. (Pris icke medlem 20 kr).Bildserien nr 9


I trädgården är den nionde teckningen som utges i sällskapets bildserie. Den är odaterad och har såvitt känt aldrig varit utställd eller reproducerad förrän sällskapet för ett par år sedan fick kännedom om den och förvärvade den från en privatperson i Karlshamn. Nu hänger den i den permanenta utställningen i sällskapets lokal i Brovaktarstugan i Karlsborg.
I trädgården är ett av ganska få exemplar på den blandteknik där både punkter och streck ingår som Folke Dahlberg laborerade med efter de fyrtioen punktteckningar som visades på Louis Hahnes konstsalong i Stockholm 1945. Liksom tidigare blad är detta tryckt i exklusivt boktryck med magnesiumkliché på 300 g Hahnemuhle koppartryckspapper. Upplaga: 150 numrerade exemplar.
Mått: 30x47 cm.
Medlemspris 300 kr. (Pris icke medlem 400 kr).
Skriftserien nr 10


Gråväder, n:o 10 i Folke Dahlberg Sällskapets skriftserie kan på goda grunder kallas Folke Dahlbergs femte landskapsbok ­ efter de fyra klassikerna Vättern, Tiveden, Göta kanal och Leva vid Vättern.
Här samlas ett rikt urval av texter som publicerats på skilda håll och som alla har sin utgångspunkt i landskapet kring norra Vättern. De kompletterar och berikar bilden av Folke Dahlbergs författarskap och ger en inblick i hur avgörande landskapet var både för hans inspiration och levebröd. De allra tidigaste texterna vittnar om hur livet på Stora Röknen och Lilla Röknen nödtorftigt finansierades av arvoden för bidrag i Askersunds Tidning. Också senare i livet kunde tillskott till kassan ske genom udda skrivuppdrag. Alla sådana beställningsjobb tog Folke Dahlberg på stort allvar ­ vad han levererade var av högsta kvalitet.
Jonas Modig och Anders Weidar har letat, valt och vrakat. Somligt har tidigare publicerats i den postuma boken Resa i karmin, men mycket har grävts fram på Kungliga Biblioteket och i arkiven på Askersunds Tidning och Svenska Dagbladet. Anders Weidars pågående arbete med en monografi om Folke Dahlberg har varit till stor hjälp.
Jonas Modig har skrivit efterordet och Anders Weidar kommentarer och notiser. Boken är rikt illustrerad med teckningar, som till största delen är nya i bokform. En del av dem återges för första gången.
Medlemspris 200 kr. (Pris icke medlem 250 kr.)
Bildserien nr 10


En av de allra vackraste och finaste punktteckningarna som Folke Dahlberg gjort över huvud taget — är Gudomlig komedi eller Ur Divina commedia som är dess ursprungliga titel. Det är en stor bild, mäktig i sin atmosfär av frid och andakt, fylld av ett inre ljus som anas bakom de allvarstyngda två figurerna. De är bara delvis frigjorda från den surrealistiska rekvesita som ger bilden en gåtfull spänning. Det är Beatrice och Dante vi ser, och det är svårt att tro annat än att de är på väg mot paradisets nio himlar.
Gudomlig komedi är liksom tidigare blad tryckt i boktryck med magnesiumkliché på 300g Hahnenmuhle koppartryckspapper. Mått cirka 52x52 cm. Upplaga 150 numrerade exemplar.
Medlemspris: 300 kr. (Pris icke medlem 400 kr).
Skriftserien nr 11

Ögonens förvandlingsrum

Åtta röster om Folke Dahlbergs ord och bilderI Ögonens förvandlingsrum skriver åtta olika författare om Folke Dahlbergs bilder och texter. De har alla olika tyngdpunkter och infallsvinklar, och tillsammans vittnar de om hur ett till synes konsekvent och profilerat verk ändå kan visa sig vara så mångfacetterat.

Här finns Else-Britt Kjellqvists fokus på ötillvarons centrala roll. Lars-Håkan Svensson skriver om vattenmotiven i dikterna. Elisabeth Lidén gör jämförelser mellan de stora punktteckningarna och de samtidiga strömningarna i svensk och internationell konst. Anders Weidar gör en djuplodande analys av Den berusade båten. Mats Jansson visar hur text och bild interagerar i Folke Dahlbergs böcker.
Bengt af Klintberg belyser de folkliga myternas roll i Vättern. Kate Larson tolkar författarens förankring i landskapet. Staffan Söderblom gör nedslag i dikterna och finner att också det som är prov på ofullständigheter och tillkortakommanden berikar bilden av en spännande författare.

Titeln är hämtad från en av hans sena dikter, några rader om det konstnärliga skapandet, om de "små gesällerna, som står i ögonens förvandlingsrum och hamrar på en bild".
Boken är rikt illustrerad.

Ögonens förvandlingsrum är nr. 11 i Sällskapets skriftserie.
Medlemspris 200:- (Icke medlemmar 250:-)

"ETT CITAT":
»...jag var tvungen att lägga allt annat åt sidan. I två dagar. Detta är en oavbrutet spännande och läsvärd bok, åtta författare, inte ett slappt ögonblick, inte en rad som inte intresserar eller lockar. Vilken höjdare!«
Stewe Claeson, författare, på sin blogg.
Bildserien nr 11


Skeppsformer från 1955 är den elfte bilden som Folke Dahlberg Sällskapet låtit trycka upp i bildserien. Tuschlinjerna är, liksom på de tidigare bladen, tryckta i exklusivt boktryck med magnesiumkliché på 300 g Hahnemühle koppartryckspapper medan färgen är tryckt separat med offset. Mått 43x37 cm. Upplaga: 150 numrerade exemplar.
Medlemspris: 200 kr. (Pris icke medlem 300 kr).
Skriftserien nr 12
Folke Dahlbergs Horisont n:o 12 i Folke Dahlberg Sällskapets skriftserie, är en behändig liten volym som är tänkt att på begränsat utrymme ge en koncentrerad inblick i Folke Dahlbergs liv och verk. Utformningen tar vara på det som hade en central roll för Folke, horisontlinjen. Idén utgår från ett av Folkes egna aldrig fullföljda projekt: en teckningsbok där horisontlinjen skulle löpa rakt igenom texten, från pärm till pärm. Här har horisontlinjen istället blivit en kronologisk lina där grundläggande händelser i Folkes liv löper parallellt med med de bilder som beskriver konstnärliga utveckling.
Erling Öhrnell tänkte sig först idén utförd som en lång smal bonad exponerad på en utställningsvägg, Den tanken är inte avförd, men nu kan vi först presentera denna bok, formgiven av Erling och med text av honom och Jonas Modig.
Medlemspris 60 kr (inkl expediton och porto) 48 sidor, rikt illustrerad. Format 21 x 14 cm.
Bildserien nr 12
N:o 12 i Folke Dahlberg Sällskapets bildserie, Ishav har sin speciella bakgrund. Den är, liksom de flesta av Folke Dahlbergs andra teckningar, i privat ägo och har bara visats några gånger, senast 2012 på minnesutställningen. Många fäste sig vid den då, fascinerade av den fantasieggande känsla av oändlighet som inryms i det ganska begränsade formatet.
Teckningen överlämnades av Folke Dahlberg som gåva till Uno Färg och hans hustru Gunhild 1956 på det ståtliga kalas som var regel i familjen när det fanns anledning att fira, vilket inte var så sällan. I detta fall rörde det sig om parets silverbröllop, och det var en starkt försenad gåva eftersom den ursprungligen skulle ha varit en lysningspresent.
Uno Färg kom till trakten som jägmästare 1927, anställd av Munksjö i samband med ombyggnaden till sulfatfabrik av anläggningen i Aspa. Han blev företaget och trakten trogen hela livet, avancerade till skogschef och skaffade sig en unik position som kännare av trakten och inflytelserik beslutsfattare i många ärenden av skilda slag som hade med trakten att göra. Han och hans fru Gunhild hade ett stort kontaktnät och var självklara centralpersoner i den lokala societeten, inte minst i Askersund.
Den tänkta lysningspresenten skulle ha överlämnats 1931 då Folke Dahlberg alltså var 20 år gammal. Det var säkerligen hans föräldrar, förmodligen inbjudna till bröllopet, som hittat på det hela, och att Folke inte levererade är inte så förvånande. Han hade just avslutat Konstfack, men ännu inte antagits som elev vid Konstakademien. Han var osäker på det mesta, och verkar inte ha fått mycket ur händerna.
Men relationen till Uno Färg utvecklades med åren när Folke återkom till norra Vättern. Uno blev Folkes välgörare och vän. I brukets ägor ingick en rad gamla hus som ibland kunde hyras ut som sommarstugor. Uno anpassade villkoren när han tyckte det fanns skäl. Årshyran för Kyrkogårdsön sattes till 50 kr. Utan hans insatser hade etableringen på Kyrkogårdsön för Folke och hans familj inte varit möjlig. Ishav bär i sin historia den långa vänskapens betydelse.

Ishav är tryckt i offset på Hahnemühle koppartryckpapper.
Upplaga:150 numrerade ex. Mått: 29 x 27,5 cm.
Medlemspris: 200 kr inkl. porto. Övriga: 300 kr.Skriftserien nr 13

Folke Dahlbergs Landskap
Hemma. Vättern. Tiveden.
Det är konstnären och författaren Folke Dahlbergs koncentrerade sammanfattning av den plats på jorden han kommit fram till som den enda rätta för honom. Född 1912 i Askersund vid Vätterns norra spets lämnar han staden sexton år gammal och söker sig till andra platser för att vidga perspektiven.

Men 1936 förklarar han i ett brev till föräldrarna vad han kommit fram till. ”Jag märker att det bara finns en trakt som betyder något för mig. Det är hemma, Vättern, Tiveden”.

Den insikten styr hans liv och skapande. Han kommer att bo mycket ute på öarna i norra Vättern, först Lilla och Stora Röknen, senare Kyrkogårdsön. Seglande och roende utforskar han varenda vik runt kusterna i öst och väst. Han vandrar genom Tiveden och har Göta Kanal som en pulsåder, från vinterboendet i Mariestad till Karlsborg, där färden också slutar för sista gången, när han 1966 drunknar i Karlsborgsviken under en båtfärd med en vän.

Folke Dahlberg är mest känd för sina numera klassiska landskapsböcker Vättern, Tiveden, Göta Kanal och Leva vid Vättern. Också hans diktsamlingar är mycket präglade av det landskap som är hans ledande inspirationskälla. Som bildkonstnär får han sitt genombrott med stora surrealistiska tuschteckningar, men senare blir han också här en skildrare av trakten.

Hemma. Vättern. Tiveden. lyfter fram Folke Dahlbergs landskap med fotografier tätt intill de skrivna orden. Ur Anders Åkerbergs omfattande bildarkiv har ett rikt urval fotografier, de flesta tagna av honom själv, kompletterats med många nytagna för att så brett som möjligt illustrera de texter som hämtats på skilda ställen i Folke Dahlbergs författarskap - landskapsböcker, diktsamlingar, artiklar, intervjuer och brev. Texturvalet har gjorts av Anders Åkerberg och Jonas Modig, som också skrivit efterordet.

Boken är på 192 sidor. Format: 300x210
Medlemspris 250 kr. Övriga 300 kr. (inkl expediton och porto).
Skriftserien nr 14


Vattenår heter den samling av Folke Dahlbergs lyrik som gavs ut 1964 av FIB:s Lyrikklubb. Så heter också en av hans centrala dikter, och den har fått ge namn åt det medlemsblad som Folke Dahlberg Sällskapet ger ut två gånger om året sedan starten 2002. I varje nummer har Jonas Modig skrivit en krönika med reflexioner kring Folke Dahlbergs liv och verk. De finns nu samlade i Genom vattenåren, bearbetade och utvidgade och rikt illustrerade med Folke Dahlbergs teckningar. Tomas Bannerhed har skrivit förord.

En fin sak med Jonas Modigs texter är att de nyanserar den romantiska bilden av Dahlberg som enstörig konstnärsbohem och framställer honom som den människa han var, med förtjänster, tillkortakommanden och självmotsägelser. Eremit och familjefar i ett, en inåtvänd sällskapsmänniska som drack för mycket men uppskattade goda samtal. Fiskaren som tänkte mest på ”maskens lidande”. Båtälskaren som ägnade dagarna åt minutiösa vrakteckningar. ”Ingen människa är en ö”, skriver Modig, ” men det var på ön han var som mest människa, särskilt när han hade sina allra närmaste intill sig ”.

Ur Tomas Bannerheds förord
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Framför allt är det vackert gjort att få ett kalejdoskopiskt porträtt av Folke Dahlberg i tjugoåtta skärvor att kännas mera övertygande och fullständig än jag tror att en fullskalig, traditionell kronologisk biografi skulle ha gjort, i alla fall för min del."

Från Jonas Ellerströms recension i tidskriften Biblis


Jonas Modig Genom vattenåren. Anteckningar om Folke Dahlberg
Tuschteckningar och vinjetter
192 sidor, mjukband med flikar
Medlemspris 200:- inkl exp och porto. Övriga 250:-
Bildserien nr 13
Att de stora punktteckningarna från åren 1936 - 1945 omfattar Folke Dahlbergs höjdpunkt som bildkonstnär råder det nog enighet om. Det luftiga nät av minimala punkter som bär upp dessa fanastieggande visioner kunde inte fullt ut ersättas av de streckmanér som successivt kom i stället. Samtidigt minskade formaten och motiven övergick från surrealistiska fantasier till nedslag vid Vätterns stränder. Men skiftet till det mera illustrativa bildskapandet var inte utan undantag. Några sena bilder knyter an till punktteckningarnas fantasivärld. I likhet med den sista diktsamlingens avslutande del, som är en svit från Andalusien, rör sig dessa bilder bort från bindningen till norra Vätterntrakten ­ kanske tillbaka till en friare andning med vidare horisonter. Den suggestiva bilden Övervuxen båt från 1964 hör hit, liksom Havsporten från samma år.
Märkligast av dessa sena mästerverk är nog den magnifika kolorerade Heraldisk form, förmodligen tillkommen något år senare. Den blev omslagsbilden till den sista diktsamlingen Havet slutet. Med denna bild är Folke Dahlberg tillbaka till de surrealistiskt inspirerade visioner som präglar de tidigare punktteckningarna. Den är öppen för många tolkningar. Den grekiska segergudinnan Nike tycks sträcka ut en vinge som ser ut som ett fiskskelett. Finns också Venus Anadyomene, den ur havet uppstigande, i bilden? Ragnar von Holtens reflexion i boken Surrealismen i svensk konst är tänkvärd: ”Mycket tyder på att Folke Dahlbergs tecknande var på väg mot en ny visionär fas, när han plötsligt, 28 augusti 1966, drunknade i Vättern”.

Heraldisk form är tryckt i offset på Hahnemühle i koppartryckspapper Upplaga: 150 numrerade exemplar. Mått: 34 x 34
Medlemspris 300:- inkl porto
Övriga 400:-Bildserien nr 14


Tre sena bilder från 1960-talet avviker på ett intressant sätt i Folke Dahlbergs konstnärliga skapande. Heraldisk form, förmodligen från 1965, som är nr 13 i Sällskapets bildserie hör hit, liksom Havsporten från 1964 och Övervuxen båt från samma år. De återknyter i bildspråk och motiv till de stora punktteckningarnas epok 1936-1945, men är nu mättade av senare erfarenheter och har tätnat i komplexitet och skicklighet. Mellan de luftiga punktteckningarna runt 40-talets början och det sena1960-talet ligger en stor mängd illustrativa teckningar från landskapet vid norra Vättern. Dessa tre höjer ribban på nytt och de bildar tillsammans ett värdigt slutackord i Folke Dahlbergs bildkonst.
Övervuxen båt är gjord i den streckteknik som efterträdde punktteckningarna, men den har surrealistiska inslag som förenar den med estetiken från förr. Växtligheten kväver nästan båten ­ den leder tankarna till inledningsdikten i den sista diktsamlingen Havet slutet, där författaren känner att ön håller på att stöta ut honom. Källargolvet täcks av näckrosblad, örter som sköljts upp från ängen kryper uppför timmerväggen, och ”eftersom de hörde till ett bördigt släkte / slog de rot runt fönsterkarmar.”
Övervuxen båt är tryckt i offset på Hahnemühle koppartryckspapper. Upplaga 150 numrerade exemplar. Motivets mått 40 X 26 cm, arket blir 56 x 38 cm. Medlemspris 300:-, inkl porto. Övriga 400:-


Bildserien nr 16


Genom en privatperson har Folke Dahlberg Sällskapet fått tillgång till tuschteckningen Brosundet om hösten från 1957. Bilden har aldrig visats publikt tidigare. Teckningen är utförd i den streckteknik som Folke utvecklade efter de punktteckningar han hade arbetat med fram till mitten/slutet av 1940-talet. De båda teknikerna utvecklade Folke till fulländning med sina stämningsskapande schatteringar.
I Folke Dahlbergs produktion efter punktteckningarnas och de stora streckteckningarnas storhetstid dominerar mindre bilder med anknytning till trakten kring norra Vättern. Brosundet om hösten är speciell genom sitt större format och ett preciserat lokalt motiv. Bilden skiljer sig även från en del av de teckningar han formade under 1950-talet, vilka ibland var påverkade av konkretismens uttryck ­ uttryck som då dominerade konstscenen. Brosundet ligger i sjön Viken där det fram till 1983 fanns en liten färja som drevs med kedjor. Numera finns en broförbindelse över sundet. Bakom färjan skymtar en galeas, på väg ut mot öppet vatten.
I sin bok Göta kanal skriver Folke om en upplevelse kring färjan i en kort passage.

Erling Öhnell

Brosundet om hösten är tryckt i offset på Hahnemühle koppartryckspapper. Upplaga 150 numrerade exemplar. Motivets mått 47 X 37 cm, arket blir 52 x 45 cm. Medlemspris 300:-, inkl exp och porto. Övriga 400:-

 

 

Kvinnoporträtt.
Tuschteckning, 1954