Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Stadgar
Styrelsen
Handlingsprogram
Arkiv
Ateljéstugan på St. Röknen
Sällskapets utflykt 2010
Sällskapets utflykt 2011
Sällskapets utflykt 2012
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Aktuellt/Arrangemang
Sällskapets utflykt 2012
Utställning & Båtutflykt

Årets årsmöte hölls i Askersund, den formella delen hölls i Klockar-
gården, där Folke Dahlberg var född. Därefter en promenad till hamnen och Konsthallen där det efter midsommar invigdes en minnesutställning arrangerad av Norra Vätterbygdens Konst- och kulturförening i samarbete med Folke Dahlberg Sällskapet. Arbetsgruppen för utställningen bestående av Gunilla Norrmén, Kenth Lundström, Alf Fransson, Mats Bergman hade lagt ned stor möda på att låna ihop bilder från privata ägare, (ett detektivarbete). Leif Spetz var curator när utställningen öppnades den 27 juni. Cirka 2600 personer besökte utställningen innan den stängdes den 12 augusti.

Efter utställningen blev det ombordstigning på M/S Wettervik med skeppare Johan Bergsten vid rodret. Lite över 60 medlemmar serverades lunch på turen i norra Vätternarkipilagen, denna blåsiga dag kunde inte Wettervik gå ut på Storvättern. Ombord läste Claes Astin prosastycket »Regn« ur Cartesiansk dykare, en text som kan förknippas med Folke Dahlbergs vistelser i Harge i mitten av trettiotalet. Några mycket personliga brev från samma tid fick också medlemmarna att känna detta landskaps starka inflytande på Folke Dahlbergs författarskap.
(Foto: Janne Andersson)
Katalogen till konstakademien, Livsbilder senaste
utgåvan i skriftserien, I trädgården i bildserien.
Strandträd.
Tuschteckning, 1950-tal.