Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Stadgar
Styrelsen
Handlingsprogram
Arkiv
Ateljéstugan på St. Röknen
Sällskapets utflykt 2010
Sällskapets utflykt 2011
Sällskapets utflykt 2012
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Aktuellt/Arrangemang
Sällskapets utflykt 2011
HJO — VISINGSÖ T.O.R

Årets utflykt i Folke Dahlbergs kölvatten gick från Hjo till Visingsö. Det var ganska gråmulet när Sveriges äldsta ångfartyg S/S Trafik den 25 juli tog 68 medlemmar ut på Vätterns böljor.
Årsmötet inleddes med en tyst minut för vår förste hedersmedlem Bengt Lindroos och vår skattmästare Börje Karlsson som båda avlidit sedan förra årsmötet.
Till morgonkaffet avverkades mötesförhandlingarna ganska geschwint. Jonas Modig omvaldes som ordförande. Anders Weidar som vice ordförande. Kristina Liljeberg som sekreterare/kassör. Johan Dahlberg och Leif Spetz omvaldes som ledamöter. Marianne Karlsson och Janne Andersson nyvaldes som ledamöter. Ulrika Dahlberg och Göran Midman omvaldes som suppleanter.
Till ny hedersmedlem utsågs Barbro Osher, som genom sin stiftelse lämnat ett generöst bidrag till vår planerade minnesutställning 2012.


Vid 12-tiden nåddes Visingsö där vi gick in i gamla hamnen.
Vätternröding blev förstås vår lunch på Värdshuset. Därefter kunde man åka remmalag efter häst, besöka Örtagården eller promenera till Per Brahekyrkan. Här befann sig Folke Dahlberg alldeles i början av trettiotalet och var delaktig i restaureringsarbetet inne i kyrkan. Men var Folke hade hållit penseln var omöjligt att utröna.
Himlen hade nu så smått klarnat upp och solen började flöda. Värmen fanns där redan. Trafik tuffade nu på hemväg till Hjo med ett härligt vågsvall i fören.


Dagens föreläsare var Kate Larson som delgav oss sina funderingar huruvida ö-liv leder till ensamhet eller avskildhet.
Kate Larson, som är författare och filosof, bor själv på Öland. Hon kom förra året ut med novellsamlingen "Trängsel".


Kate Larson håller föredrag om bl.a. Dahlbergs ötillvaro.

Claes Astin läste sedan utdrag ur den nyutkomna Sluten kust som är Sällskapets senaste bok i skriftserien.
Även Islossning på Vättern från 1958, den åttonde i bildserien presenterades.


Sluten kust senaste utgåvan i skriftserien och
Islossning på Vättern i bildserien

Vid arton-tiden närmade vi oss ”Vätterns bästa hamn” som är Hjo. De fantastiska gamla trävillorna från kurortstiden skymtade bland grönskan i Stadsparken.
Det sägs att det var gästerna vid kurorten som tryckte på så att Visingsöborna ordnade ett bekvämt fortskaffningsmedel lämpligt för ett dagsbesök och så kom de välkända remmalagen till.
2012 — 100-årsminnet av Folke Dahlbergs födelse,
Folke Dahlberg Sällskapet firar 10-årsjubileum.

Väl mött!

Text: Göran Midman. Foto: Janne Andersson.
Strandträd.
Tuschteckning, 1950-tal.