Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Stadgar
Styrelsen
Handlingsprogram
Arkiv
Ateljéstugan på St. Röknen
Sällskapets utflykt 2010
Sällskapets utflykt 2011
Sällskapets utflykt 2012
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Aktuellt/Arrangemang
Sällskapets utflykt 2010
Folke Dahlberg Sällskapets sommarresa gick som vanligt i Folke Dahlbergs kölvatten med utfärd på Vättern men med Askersund denna gång som samlingspunkt. Efter flera år på Göta Kanal ville Sällskapet återigen ut på Vättern och M/S Wettervik är nu en av ganska få båtar som har sjövärdighet för kustnära Vätterntrafik.
Årsmötesförhandlingarna gick snabbt, revisorerna var nöjda och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Efter morgonkaffe och nån timmas gång blev det bensträckare på Stora Aspön i jämnhöjd med Aspa. Ön är säkert den enda ön i Vättern som har en egen liten sjö där det redan på Tiselius tid fanns rudor.

Till lunch serverades inkokt Vätterlax med färskpotatis som smakade utmärkt.

Orla Lehman, en av Folke Dahlbergs allra äldsta vänner utsågs till föreningens andra hedersmedlem, numera den enda sedan Bengt Lindroos avlidit.


Orla Lehman, hedersmedlem.
Foto: Janne Andersson.

Därefter gjordes strandhugg på Grönön som ligger österut i sjön i jämnhöjd med Bastedalen.


Sune Nordgren, konstkännare och internationell museiman, numera verksam från hembygden Österlen berättade sedan om Folke Dahlbergs betydelse som bildkonstnär. Sune Nordgren var mannen bakom 1982 års temanummer nr 3 om Folke Dahlberg i Kalejdoskop. Han berättade att en av trettiotalets stora inom svensk konstvärld, Otto G Carlsund, tidigt upptäckte Folkes talang som bildskapare och blev så exalterad att han utnämnde honom till dåtidens främste svenska surrealist. Enligt honom fanns endast ett utländskt verk som var jämbördigt med Folkes, nämligen ”Guernica”.


Sune Nordgren håller föredrag om Dahlbergs bildkonst.
Foto: Göran Midman.

Sune Nordgren ville nu gärna modifiera bilden av Folke Dahlberg som surrealist och fann att en bättre beskrivning skulle nog kunna vara att kalla Folke ”surrealistisk”.Nordgren uppmuntrade Sällskapet i dess strävan att skapa ett Folke Dahlberg museum i Karlsborg. Ritningar och modell finns i den lilla utställningslokalen i Brovaktarstugan. Sune nämnde att allting är möjligt, det gäller bara att hitta den första miljonen i sponsring. Han drog paralleller till sitt eget Vandalorum som nu skapas i Värnamo kommun och som t.o.m får smålänningar att lätta på plånboken!


Sällskapets ordförande Jonas Modig introducerade därefter årets nyutgåva som är Leva vid Vättern på boksidan och Regatta på bildsidan och berättade sedan om planerna inför jubileumsåret 2012 då hundraårsminnet av Folke Dahlbergs födelse är tänkt att manifesteras. Redan klart är att Konstakademien i Stockholm upplåter lokaler för en minnesutställning i november. Jonas Modig bad om medlemmarnas hjälp med inlåning av konstverk för denna utställning som eventuellt kan komma att reproduceras på annan ort på närmare håll.


Claes Astin läser ur Leva vid
Vättern.

Foto: Janne Andersson.

Claes Astin medverkade också med sin radioröst och läste från Folke Dahlbergs produktion.
Allt som allt ­ återigen en fin resa, denna gång utan sol men också utan regn.
Strandträd.
Tuschteckning, 1950-tal.