Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Stadgar
Styrelsen
Handlingsprogram
Arkiv
Ateljéstugan på St. Röknen
Sällskapets utflykt 2010
Sällskapets utflykt 2011
Sällskapets utflykt 2012
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
InfoCenter Karlsborg
Aktuellt/Arrangemang
Styrelsen 2017/18
Ordförande:
Jonas Modig
Ljustergränd 5A
116 68 Stockholm
Tel. 08-25 71 73
E-post: jonas.modig@gmail.com
 
Vice ordförande:
Johan Dahlberg
Flängan 169
738 91 Norberg
Tel. 0223-215 84
070-864 03 55
E-post: johandahlberg01@gmail.com
 
Sekreterare:
Marianne Karlsson
Fabriksgatan 14
222 35 Lund
Tel. 070-555 02 75
E-post: mariannekarlsson22@gmail.com
 
Skattmästare:
Gun-Maj Jahnke
Skyttegatan 47
193 32 Sigtuna
Tel. 073-852 53 30
E-post: gunmaj.jahnke@gmail.com
 
Övriga ledamöter:
Ulrika Borg
Torgparken/Centrumhuset
696 30 Askersund
Tel. 0583-71 17 30
E-post: bokhandel.askersund@telia.com
 
Elisabeth Göthberg
Telegrafgatan 8
542 30 Mariestad
Tel. 070-677 70 17
E-post: elisabeth.gohtberg@telia.com
 
Janne Andersson
Fågelsångsvägen 67
591 70 Motala
Tel. 073-582 94 44
E-post: janneandersson.motala@telia.com
 
Nils Krook
Nolkärr 9
546 91 Karlsborg
Tel. 0505-304 92
070-643 04 92
E-post: nils.krook.nk@gmail.com
 
Thomas Skalm
Enighetens väg 113
393 59 Kalmar
Tel. 08-640 05 50
070-494 05 50
E-post: thomas.skalm@gmail.com
 
Styrelsesuppleanter:
Ulrika Dahlberg
Flängan 173
738 91 Norberg
Tel. 070-209 38 38
E-post: u_dahlberg@hotmail.com
 
Klara Lindroos
Östgötagatan 93
116 64 Stockholm
Tel. 076-812 80 38
E-post: klara.lindroos@gmail.com
 
Revisorer:
Björn Dieker
Öna Berga Sörgården 232
696 92 Askersund
Tel. 0583-77 01 11
 
Per-Olof Thulin
Igelbäcken Stora Tjuråsen 632
696 93 Aspabruk
Tel. 0583-500 80
0730-85 00 18
 
Revisorssuppleant:
Bo Johansson
Sjövägen 4
546 34 Karlsborg
Tel. 0505-401 47
 
Valberedning:
Kenth Lundström
Nynäs Limstensudden 159
696 92 Askersund
Tel. 0583-502 35
E-post: kenth.lundstrom@gmail.com
 
Gunilla Högberg
Trafvenfelts väg 3
696 31 Askersund
Tel. 0583-101 21

Bild ur Louis Hahne-
katalogen
, 1945.