Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Stadgar
Styrelsen
Handlingsprogram
Arkiv
Ateljéstugan på St. Röknen
Sällskapets utflykt 2010
Sällskapets utflykt 2011
Sällskapets utflykt 2012
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Aktuellt/Arrangemang
Styrelsen 2019/20
Ordförande:
Jonas Modig
Ljustergränd 5A
116 68 Stockholm
Tel. 08-25 71 73
E-post: jonas.modig@gmail.com
 
Vice ordförande:
Johan Dahlberg
Flängan 169
738 91 Norberg
Tel. 0223-215 84
070-864 03 55
E-post: johandahlberg01@gmail.com
 
Sekreterare:
Marianne Karlsson
Fabriksgatan 14
222 35 Lund
Tel. 070-555 02 75
E-post: mariannekarlsson22@gmail.com
 
Skattmästare:
Christina Müntzing
Torstorp Torsäng 910
696 92 Askersund
Tel. 0583-510 03
070-529 70 90
E-post: christina.muntzing@telia.com
 
Övriga ledamöter:
Leif Spetz
Södra tyghusgatan 1
546 30 Karlsborg
Tel. 073-094 42 81
E-post: leif.spetz@gmail.com
 
Erling Öhrnell
Lövängsgatan 17
521 52 Floby
Tel. 076-116 13 70
E-post: erlingohrnell@gmail.com
 
Elisabeth Göthberg
Telegrafgatan 8
542 30 Mariestad
Tel. 070-677 70 17
E-post: elisabeth.gohtberg@telia.com
 
Janne Andersson
Fågelsångsvägen 67
591 70 Motala
Tel. 073-582 94 44
E-post: janneandersson.motala@telia.com
 
Björn Franzén
Harge Skäret 763
696 94 Hammar
Tel. 070-586 60 03
E-post: bjm.franzen@outlook.com
 
Thomas Skalm
Enighetens väg 113
393 59 Kalmar
Tel. 08-640 05 50
070-494 05 50
E-post: thomas.skalm@gmail.com
 
Jimmy Åkerfeldt
Svinnersta Jontorp 257
694 94 Vretstorp
Tel. 070-280 68 00
E-post: jimmy@akerfeldt.nu
 
Styrelsesuppleant:
Mattias Dahlberg
Birger Jarlsgatan 108 A
114 20 Stockholm
Tel. 073-640 74 75
E-post: mattiasdahlberg01@gmail.com
 
Revisorer:
Björn Dieker
Öna Berga Sörgården 232
696 92 Askersund
Tel. 0583-77 01 11
 
Per-Olof Thulin
Igelbäcken Stora Tjuråsen 632
696 93 Aspabruk
Tel. 0583-500 80
0730-85 00 18
 
Revisorssuppleant:
Ann-Margret Andersson
Björnbärsvägen 12
696 34 Askersund
Tel. 0583-124 57
070-547 06 47
 
Valberedning:
Kenth Lundström
Nynäs Limstensudden 159
696 92 Askersund
Tel. 0583-502 35
E-post: kenth.lundstrom@gmail.com
 
Gunilla Högberg
Trafvenfelts väg 3
696 31 Askersund
Tel. 0583-101 21

Bild ur Louis Hahne-
katalogen
, 1945.