Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Stadgar
Styrelsen
Handlingsprogram
Arkiv
Ateljéstugan på St. Röknen
Sällskapets utflykt 2010
Sällskapets utflykt 2011
Sällskapets utflykt 2012
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Aktuellt/Arrangemang
Sällskapet
Tankar på att bilda ett Folke Dahlberg Sällskap har funnits länge och diskuterats på skilda håll. Idén fick fastare form i samband med en båtfärd sommaren 2002 från Askersund till Stora Röknen där vi besökte Folke Dahlbergs ateljé. Vi som tog oss an uppgiften kunde formellt bilda sällskapet den 1 november samma år.

Vi hoppas att vi kan väcka intresse för ett konstnärskap och författarskap som alltid befunnit sig lite utanför allfarvägarna men som ständigt fascinerar dem som bekantar sig med det. Vi vet att det finns en hemlig Folke Dahlberg fan club med entusiaster inte bara i trakten kring norra Vättern utan också på många andra håll i landet. Vi vill göra den synlig. Genom sällskapet får vi en form för vår gemenskap men också möjligheter att vidga skaran.

Folke Dahlbergs konst är i bästa mening universell och det måste understrykas att man inte behöver någon anknytning till en speciell trakt för att ta till sig den. Men området kring norra Vättern har präglat Folke Dahlbergs liv och verk så mycket att det ändå är naturligt att sällskapets arbete får en viss förankring till trakten. Vi kommer att utgå från metropolerna Askersund och Karlsborg, med blicken riktad både ut mot hans öar i Vättern och in mot Tivedens skogar och Göta kanal. Vi ska följa hans spår och se hur han levandegjort landskapet som ingen annan. Vi är övertygade om att många kommer att få stor glädje av att upptäcka Folke Dahlberg.

(Jonas Modig)

Vinjett ur Sjöförklaring,
1962.