Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Aktuellt/Arrangemang
Kontakta oss
Välkommen som medlem i Folke Dahlberg Sällskapet!

Som medlem får man:
  • medlemsbladet Vattenår med föreningsnyheter och planerade aktiviteter,
  • rabatterat pris på utgåvor ingående i sällskapets skriftserie,
  • rabatterat pris på planerad nyutgivning av Folke Dahlbergs böcker,
  • möjlighet att köpa blad i sällskapets bildserie till rabatterat pris,
  • förmånspris på föredrag och seminarier som belyser Folke Dahlberg, hans liv och verksamhet,
  • förtur och rabatterat pris på av sällskapet arrangerade båtfärder i Folke Dahlbergs kölvatten,
  • möjlighet att hyra ateljéstugan på Stora Röknen.

Medlem blir man genom att sätta in 200 kr - 300 kr för två på
samma adress - 500 kr för jur. personer, på sällskapets
bankgiro 5534-6662 eller swish 1234 55 69 08.


Du kan också hjälpa till att öka kunskapen om Folke Dahlberg och hans verk genom att delge oss upplevelser, kontakter, innehav av konst eller kanske genom andra specifika kunskaper som kan komma sällskapet tillgodo.

Vi vill också gärna få kontakt med personer som är intresserade av att delta i det praktiska arbetet med sällskapet.

För ytterligare information kontakta gärna oss via (MAIL) eller någon av styrelsens medlemmar (se STYRELSEN)

För beställning av böcker och bilder gå vidare på länken här: (UTGIVNINGAR AV BÖCKER OCH BILDER)


Folke Dahlberg Sällskapets org-nr. 875003-6405


Bläckfisk.
Vinjett ur Sjöförklaring,
1962.