Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Biografi
Litteratur om Folke Dahlberg
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Aktuellt/Arrangemang
Biografi
1912
Född den 24 februari 1912 i Askersunds Landsförsamling. Uppväxt i Klockaregården vid stranden av Alssundet mittemot Askersunds hamn. Första skolåren i Landsförsamlingens skola. Samrealskolan i Askersund 1923-28. Får rykte om sig som en främmande fågel i småstaden: "Åren före 16 års ålder gav mig mera bitterhet än vad alla åren efter har förmått mig ge."
1928
Börjar som 16-åring vid Tekniska Skolan, nuvarande Konstfack-
skolan, i Stockholm. Konserveringsarbete i Brahekyrkan på Visingsö hösten 1930. Avslutar studierna våren 1931. Antas som aspirant vid Konsthögskolan 1932. Studerar måleri för bl.a. Isac Grünevald. Avbryter utbildningen efter tre terminer.
1933
Reser till Sydeuropa hösten 1933. Vistas nästan ett år på Mallorca. Möter Sylvia Green, en ung engelsk judinna. Deras "mysterious link" upprätthålls i brev till november 1939, då Sylvia försvinner spårlöst efter att ha gift sig och flyttat till Tahiti. Rakel eller Antonia i tidiga prosatexter.
1934
Tillbaka i Sverige hösten 1934. Växelvis uppehåll i Stockholm, ett torp vid Mälaren, Askersund och Harge. Arbetar på olika prosa- och lyrikmanuskript. Litterär debut med tre dikter i Bonniers tidskrift Karavan 1935. Medverkar också i senare nummer, även som tecknare.
1936
Återvänder till norra Vätterntrakterna: "Jag märker att det bara finns en trakt som betyder något för mig. Det är hemma, Vättern, Tiveden." Hyr våren 1936 in sig hos fiskarbröderna Allvin på ön Lilla Röknen. Växlar öliv med vintrar hos systern och svågern i Örebro och somrar i Harge. Söker sig 1938 till ön Stora Röknen. Hyser in sig i kammaren hos skogvaktare Hjalmar Rings familj. Publicerar från 1936 "litterära landskapsartiklar", mest i Askersunds tidning men även i DN och Aftonbladet. Arbetas delvis och i något omarbetat skick in i Vättern.
1939
Hyr hösten 1939 ett tornrum i Askersunds tingshus. Inleder sin mest produktiva period som tecknare. Deltar i slutet av 30- och början av 40-talet i olika samlingsutställningar, bl.a. Nationalmuseums "Unga tecknare". Bygger sommaren 1941 en "ateljéstuga på Stora Röknen, längst ut på en plan udde med utsikt mot Storvättern och "hägringar som saknar verklighetens tyngd".
1942
Gifter sig med Kristina Sahlström midsommarafton 1942. Hyr våning i Askersund. Periodvisa vistelser på Stora Röknen. Får i uppdrag att rita och dekorera en torgbrunn till Askersunds 300-årsjubileum 1943.
1945
Kritikerrosad separatutställning med 41 "punktteckningar" från 1937-45 på Louis Hahne i Stockholm hösten 1945. Samtliga nitton som är till salu försäljs.
1946
Köper våren 1946 en koster, Kristina II. Sista sommaren på Stora Röknen. Ön, D:s "fristad" i tillvaron, ska bli militärt skyddsområde 1948. Flyttar hösten 1946 till Karlshamn där Kristina fått ny tjänst. 1948 föds sonen Johan och året därpå dottern Ulrika. Bokdebut 1948 med Cartesiansk dykare och året därpå utkommer Vättern. Anlitas för omslag och illustrationer till diktsamlingar av bl.a. Johannes Edfelt och Bertil Malmberg och som illustratör i tidningar och tidskrifter som Horisont, Vi, Vintergatan och All världens berättare. Tilldelas 1948-50 fem olika stipendier och Svenska Dagbladets litteraturpris. Hyr torp i Tiveden hösten 1950, börjar arbeta på landskapsboken Tiveden.
1951
Hyr våren 1951 skogvaktarbostaden på Kyrkogårdsön. Till hösten bosätter sig familjen i Mariestad. Efter den kanalresa med kostern som beskrivs i Göta Kanal tas båten hösten 1953 i mät av kronofogden för en skatteskuld. Köper 1954 en nedgången 40 tons motorseglare, M/S Agda. Har för avsikt att iordningsställa den till "flytande arbetsplats", men arbetet är övermäktigt och skutan blir liggande som vrak vid Kyrkogårdsön. Utger sju böcker 1949-59 och levererar flitigt prosaminiatyrer till Svenska Dagbladets "I marginalen". Av dem sammanställs Leva vid Vättern 1958.
1960
I juni 1960 förvärvar familjen ett hus i utkanten av Sjötorp. Övralidspriset 1960, håller talet "Ön ger tillvaron trygghet". Köper 1961 en engelsk livbåt som byggs om med hjälp av Gustaf Wall på hans småbåtsvarv i Sjötorp. På 50-årsdagen den 24 februari 1962 öppnar en stor retrospektiv utställning på Krognoshuset Aurora i Lund. 1961-64 stipendium ur Gustaf VI Adolfs minnesfond, Jeremias i Tröstlösa-priset och ett 5-årigt statligt stipendium. Tillbringar 1964 och -65 några månader i Sydspanien.
1966
Aspa bruk säger upp skogvaktarbostaden på Kyrkogårdsön våren 1966. Hyr del av arbetarlängan "Utsikten" i Granvik vid nordvästra Vätternstranden. Drunknar i Karlsborgsviken under en båtfärd med en god vän söndagskvällen den 28 augusti 1966. Dagen efter utkommer diktsamlingen Havet slutet.

(Anders Weidar)

Folke Dahlberg,
Börstorpsslott 1961.
Foto: Mats Holmstrand.