Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Bildkonsten
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Aktuellt/Arrangemang
Bildkonsten

Folke Dahlberg deltog, i slutet av 30- och början av 40-talet, i olika samlingsutställningar bl.a. Nationalmuseums utställningar "Unga Tecknare". 1941 deltog han också i en samlingsutställning, som anordnades av Örebro läns konstförening. Dahlbergs deltagande i Örebroutställningen observerades av Otto G. Carlsund, som skrev en entusiastisk recension i Konstvärlden.

Våren 1945 sammanförde Otto G. Carlsund Folke Dahlberg med Louis Hahne, som hade en konstsalong på Strandvägen i Stockholm. I oktober kunde Dahlberg ha vernissage på sin första separat-
utställning. Den omfattade 41 teckningar, utförda mellan åren 1937 och 1945. Carlsund skrev ett förord till utställningskatalogen.

På Folke Dahlbergs 50-årsdag, den 24 februari 1962, öppnades en stor retrospektiv separatutställning på Krognoshuset Aura i Lund, som hade initierats av Kristian Romare och Sven Sandström. Detta var Dahlbergs andra separatutställning och den omfattade ett 60-tal teckningar.

Grekiskt fönster.
Ur Den berusade båten, 1950.

Teckningen Grekiskt fönster, uttalar sig Folke Dahlberg så här om
i en intervju:

Jag har med den bilden velat säga att människan kanske aldrig är riktigt, isolerad var hon bor. Det går inte att fly till öar. Jag träffade kvinnan när jag var 22 år, jag var en pojke från en småstad, hon var alla nationer i en gestalt, hennes mor var österrikiska, fadern ryss, vi möttes på Mallorca. Hon gifte sig med en fransman och fortsatte sina färder, kanske slutade hon sina dagar i Japan. Jag intalade mig det för min sinnesfrids skull.

Folke Dahlbergs teckningar återfinns som illustrationer i de egna böckerna och till hans prosa- och lyrikbidrag i olika tidskrifter och tidningar. Han illustrerade också andra författares diktsamlingar bl.a. Johannes Edfelt och Bertil Malmberg.
Man hittar idag sällan några teckningar av Dahlberg i konsthandeln och på konstauktioner är de sällsynta. Hans konstnärliga produktion är spridd på många händer. Några verk finns hos kännare som tidigt upptäckte hans särpräglade konst. Andra, men inte många, finns i familjens och de närmaste släktingarnas ägo och endast ett fåtal av hans verk finns tillgängliga på museer.

(sammanställt av Börje Karlsson, källa: Stig Lindblom Folke Dahlberg och hans bilder)
Beatrice.
Punktteckning från 1938.