Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
InfoCenter Karlsborg
Aktuellt/Arrangemang
Aktuellt/Arrangemang

ÅRSMÖTE 2021

Folke Dahlberg Sällskapet inbjuder till årsmöte tisdagen den 3 augusti i Hantverkshuset, Lilla Bergsgatan 19, Askersund.

Ladda ned PDF-fil för info & programtider:

Årsmöte 3/8 2021Ny bok i skriftserien:


Vattenår heter den samling av Folke Dahlbergs lyrik som gavs ut 1964 av FIB:s Lyrikklubb. Så heter också en av hans centrala dikter, och den har fått ge namn åt det medlemsblad som Folke Dahlberg Sällskapet ger ut två gånger om året sedan starten 2002. I varje nummer har Jonas Modig skrivit en krönika med reflexioner kring Folke Dahlbergs liv och verk. De finns nu samlade i Genom vattenåren, bearbetade och utvidgade och rikt illustrerade med Folke Dahlbergs teckningar. Tomas Bannerhed har skrivit förord.

Läs mer om boken och beställ:
(Utgivningar av Böcker & Bilder)
Ny bild i bildserien:


Genom en privatperson har Folke Dahlberg Sällskapet fått tillgång till tuschteckningen Brosundet om hösten från 1957 som är nr 16 i bildserien. Bilden har aldrig visats publikt tidigare. Teckningen är utförd i den streckteknik som Folke utvecklade efter de punktteckningar han hade arbetat med fram till mitten/slutet av 1940-talet. De båda teknikerna utvecklade Folke till fulländning med sina stämningsskapande schatteringar.
I Folke Dahlbergs produktion efter punktteckningarnas och de stora streckteckningarnas storhetstid dominerar mindre bilder med anknytning till trakten kring norra Vättern.

Läs mer om bilden och beställ:
(Utgivningar av Böcker & Bilder)

Sällskapet och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ladda ned PDF-fil för mera info:

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Folke Dahlberg Sällskapet protesterar
mot försvarets planer på utvidgad
skjut- och flygverksamhet i Vättern.


Folke Dahlberg Sällskapet har vid sitt årsmöte i Askersund
den 23 juli 2012 beslutat göra följande uttalande:

?Jag skulle gärna slå mig ihop med några likasinnade och skriva ett försvarstal för alla vackra sjöar, en anklagelseskrift mot vattenförstöringen. Faran finns t o m för Vättern, som ju sedan gammalt är en klarvattensjö.?

Detta sa författaren och konstnären Folke Dahlberg i en intervju i DN 1955. Den oskattbara miljö i södra Sverige som har Vättern som centrum måste ständigt skyddas från initiativ som hotar dess egenart och unika resurser. För Folke Dahlberg var det en livsuppgift att inspireras av och tolka detta landskap, och han var djupt medveten om betydelsen av att det fredas från verksamheter som kan störa den viktiga balans som dess värden vilar på.

Vi vill i hans anda protestera mot de planer på utvidgad skjut- och flygverksamhet i Vättern som framförts från Försvarets sida och vädjar till regeringen att se till att projektet stoppas.

Folke Dahlberg Sällskapet har 450 medlemmar. 64 av dem deltog i årsmötet.

För ytterligare information ring Jonas Modig 070-6450905

Segel II.
Teckning, 1950-tal.