Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Brovaktarstugan
Aktuellt/Arrangemang
Aktuellt/Arrangemang

Landskapet återfunnet

kallar vi den utställning som öppnades och invigdes 1 juli 2017 i Infocenter i Karlsborg om konstnären och författaren Folke Dahlberg.
Infocenter (Turistbyrån) hittar man vid kanalbron, på andra sidan kanalen mitt emot Brovaktarstugan där tidigare utställningar visats.
Utställningen är tillgänglig alla dagar under Infocentrets öppettider.

Välkommen i sommar önskar
Folke Dahlberg Sällskapet
Årsmötet 2017


kommer att äga rum söndagen den 6 augusti med båtutflykt på Vättern och med Motala som samlingspunkt. (Om det blåser går vi in i Göta kanal).


Inbjudan till Årsmöte & Utflykt 2017 - ladda ned PDF-fil:

Årsmöte & Utflykt 2017
Ny bild:
Bildserien n:o 13
Att de stora punktteckningarna från åren 1936 - 1945 omfattar Folke Dahlbergs höjdpunkt som bildkonstnär råder det nog enighet om. Det luftiga nät av minimala punkter som bär upp dessa fanastieggande visioner kunde inte fullt ut ersättas av de streckmanér som successivt kom i stället. Samtidigt minskade formaten och motiven övergick från surrealistiska fantasier till nedslag vid Vätterns stränder.

Läs mer om bilden och beställ: (Utgivningar av Böcker & Bilder)
Arrangemang under sommaren 2016


Sköna maj

kallas ett årligt kulturevenemang med fokus på trakten kring sjön Unden. I maj samlades utställare i Undenäs prästgård, däribland Sällskapet, som arrangerade Folke Dahlbergs bilder i ett rum där också målningar av Birgitta Stenberg och Kerstin Bjärkstedt visades.

Hemma i landskapet

var namnet på sommarutställningen i Brovaktarstugans lilla rum. Den invigdes den 30 juni och pågick till den 21 augusti. Samtidigt öppnades utomhusutställningen "Tankestigen", åtta utvalda texter och bilder som kunde avnjutas under en promenad utmed Strandvägen. Den permanenta utställningen i Brovaktarstugans stora rum var öppen som vanligt.


Delar av "Tankestigen"
Foto: Janne Andersson


Seminarium

Ett seminarium under titeln Inspiration i landskapet hölls i biografen Casablanca i Karlsborg den 6 augusti. Bengt af Klintberg talade om folklig tradition i Folke Dahlbergs landskapsböcker, Kerstin Bjärkstedt om Birgitta Stenberg och torpet i Tiveden, som blev hennes sista hemvist, och Lennart Jörälv om författarna kring Vättern genom tiderna. Ett 70-tal kom och lyssnade. Christer Arvidsson läste ur landskapsböckerna.


Från vänster: Lennart Jörälv, Jonas Modig, Christer Arvidsson,
Kerstin Bjärkstedt och Bengt af Klintberg
Foto: Inger Andersson-Hultin


Årsmötet 7augusti

samlade 76 deltagare och inleddes på Kanalhotellet. Jonas Modig omvaldes som ordförande, och till ledamöter i styrelsen omvaldes Kerstin Lorentz, Johan Dahlberg, Marianne Karlsson, Janne Andersson, Gunilla Norrmén och Thomas Skalm. Klara Lindroos valdes till ny ledamot. Ulrika Dahlberg omvaldes som suppleant. Per-Olof Thulin och Björn Dieker omvaldes som revisorer. Kenth Lundström och Gunilla Högberg omvaldes till valberedningen. Efter mötet serverades lunch, Kanalhotellets klassiska inkokta röding.


Foto: Janne Andersson


Därefter gick deltagarna ombord på M/S Sandön för en tur till Vättern och Bottensjön. Bengt af Klintberg kåserade om Folke Dahlbergs skrönor och folklore i landskapsböckerna. Maria Modig läste texter ur böckerna.


Foto: Janne Andersson
Folke Dahlberg Sällskapet protesterar mot försvarets planer
på utvidgad skjut- och flygverksamhet i Vättern.


Folke Dahlberg Sällskapet har vid sitt årsmöte i Askersund
den 23 juli 2012 beslutat göra följande uttalande:

?Jag skulle gärna slå mig ihop med några likasinnade och skriva ett försvarstal för alla vackra sjöar, en anklagelseskrift mot vattenförstöringen. Faran finns t o m för Vättern, som ju sedan gammalt är en klarvattensjö.?

Detta sa författaren och konstnären Folke Dahlberg i en intervju i DN 1955. Den oskattbara miljö i södra Sverige som har Vättern som centrum måste ständigt skyddas från initiativ som hotar dess egenart och unika resurser. För Folke Dahlberg var det en livsuppgift att inspireras av och tolka detta landskap, och han var djupt medveten om betydelsen av att det fredas från verksamheter som kan störa den viktiga balans som dess värden vilar på.

Vi vill i hans anda protestera mot de planer på utvidgad skjut- och flygverksamhet i Vättern som framförts från Försvarets sida och vädjar till regeringen att se till att projektet stoppas.

Folke Dahlberg Sällskapet har 450 medlemmar. 64 av dem deltog i årsmötet.

För ytterligare information ring Jonas Modig 070-6450905

Segel II.
Teckning, 1950-tal.