Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
InfoCenter Karlsborg
Aktuellt/Arrangemang
Aktuellt/Arrangemang

Inbjudan till Årsmöte & Utflykt
i Askersund 2018

Ladda ned PDF-fil för program och hålltider:
Årsmöte & Utflykt 2018
Vernissage i Sjöängen

Folke Dahlberg Sällskapets utställning Tillbaka till hemstaden — Folke Dahlbergs Askersund invigdes den 2 juni efter en hektisk vecka då Johan Dahlberg, Leif Spetz, Marina Spetz och Jonas Modig kämpat med att få allt på plats.

2 juni var en av de hetaste försommardagarna. Ändå kom en ganska stor skara besökare för att lyssna på landshövding Maria Larsson, som höll ett mycket entusiastiskt och insiktsfullt invigningstal.


Landshövding Maria Larsson och Folke Dahlberg Sällskapets ordförande Jonas Modig.
Foto: Alf Anneborg

Leif Spetz guidade utställningen och ledde också promenaden Folke Dahlbergs stig, den utomhusutställning med 15 bilder och texter på skyltar utmed stranden från Sjöängen till hamnen som invigdes samtidigt.


Foto: Anders Åkerberg


Foto: Janne Andersson

Dagen efter kunde man läsa om evenemanget och utställningen på ett helt uppslag i Nerikes Allehanda. Även Sydnärkenytt har i två stora artiklar informerat om utställningen, som finns kvar att besöka till den 4 augusti i konsthallen i Askersunds kultur- och kunskapscenter Sjöängen. Öppettiderna är samma som bibliotekets, som sommartid är följande:

Måndag 12-19
Tisdag 12-17
Onsdag 10-17
Torsdag 10-17
Fredag 10-16

Folke Dahlbergs stig kan man förstås följa dygnet runt!


Sällskapet och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ladda ned PDF-fil för mera info:
Dataskyddsförordningen (GDPR)


Sällskapets årsmöte & utflykt 2017


Det blåste för mycket på söndagen när Kung Sverker skulle lämna hamnen i Motala, så den planerade utflykten till Omberg fick ersättas av en tur på kanalen till Boren. De 75 medlemmarna i Folke Dahlberg Sällskapet som samlats för att hålla årsmöte hade inte det minsta emot den lösningen, och det blev en färd genom slussarna i häftigt växlande väder.


Regnigt vid Borenshults slussar.
Foto: Janne Andersson

Sällskapets ordförande Jonas Modig höll föredrag om hur Heidenstam och Folke Dahlberg, de främsta skildrarna av landskapet vid norra Vättern, liknar varandra. Maria Modig högläste några avsnitt ur Folke Dahlbertgs bok Göta kanal.
Lotta Karlsson, Svecia Travels i Motala, berättade om hur hon i butiken i hamnen och i Stocklycke Vandrarhem på Omberg ställer ut och säljer böcker och bilder.


Leif Spetz tar emot sitt hederspris av Sällskapets
vice ordförande Johan Dahlberg.
Foto: Janne Andersson

Ett herderspris, bestående av ett collage med förstudier till Folke Dahlbergs tuschteckning Alla krigares väg delades ut till Leif Spetz med följande motivering: "Leif Spetz tilldelas Folke Dahlberg Sällskapets hederspris för mångåriga och omfattande insatser för Sällskapet, präglade av en unik förmåga att kombinera idérikedom med praktiskt genomförande, djup förståelse för Folke Dahlbergs verk och person samt en stark ansvarskänsla för Sällskapet, i stort och smått."


Foto: Janne Andersson


Jonas Modig omvaldes som ordförande och till styrelseledamöter omvaldes Johan Dahlberg, Gun-Maj Jahnke, Marianne Karlsson, Janne Andersson, Nils Krook, Klara Lindroos, Kerstin Lorentz och Thomas Skalm. Gunilla Norrmén hade avböjt omval och avtackades för sina viktiga insatser i styrelsen. Elisabeth Göthberg blev ny styrelseledamot. Till suppleant omvaldes Ulrika Dahlberg.
Till revisorer omvaldes Björn Dieker och Per-Olof Thulin och suppleant Bo Johansson. Kenth Lundström och Gunilla Högberg omvaldes som valberedning.Ny bild:
Bildserien n:o 13
Att de stora punktteckningarna från åren 1936 - 1945 omfattar Folke Dahlbergs höjdpunkt som bildkonstnär råder det nog enighet om. Det luftiga nät av minimala punkter som bär upp dessa fanastieggande visioner kunde inte fullt ut ersättas av de streckmanér som successivt kom i stället. Samtidigt minskade formaten och motiven övergick från surrealistiska fantasier till nedslag vid Vätterns stränder.

Läs mer om bilden och beställ: (Utgivningar av Böcker & Bilder)
Folke Dahlberg Sällskapet protesterar
mot försvarets planer på utvidgad
skjut- och flygverksamhet i Vättern.


Folke Dahlberg Sällskapet har vid sitt årsmöte i Askersund
den 23 juli 2012 beslutat göra följande uttalande:

?Jag skulle gärna slå mig ihop med några likasinnade och skriva ett försvarstal för alla vackra sjöar, en anklagelseskrift mot vattenförstöringen. Faran finns t o m för Vättern, som ju sedan gammalt är en klarvattensjö.?

Detta sa författaren och konstnären Folke Dahlberg i en intervju i DN 1955. Den oskattbara miljö i södra Sverige som har Vättern som centrum måste ständigt skyddas från initiativ som hotar dess egenart och unika resurser. För Folke Dahlberg var det en livsuppgift att inspireras av och tolka detta landskap, och han var djupt medveten om betydelsen av att det fredas från verksamheter som kan störa den viktiga balans som dess värden vilar på.

Vi vill i hans anda protestera mot de planer på utvidgad skjut- och flygverksamhet i Vättern som framförts från Försvarets sida och vädjar till regeringen att se till att projektet stoppas.

Folke Dahlberg Sällskapet har 450 medlemmar. 64 av dem deltog i årsmötet.

För ytterligare information ring Jonas Modig 070-6450905

Segel II.
Teckning, 1950-tal.