Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
InfoCenter Karlsborg
Aktuellt/Arrangemang
Aktuellt/Arrangemang

Folke Dahlberg Sällskapets årsmöte 2020
invid Skaga stavkyrka, TivedenFolke Dahlberg Sällskapet brukar hålla årsmöte med båtutflykt på Vättern eller Göta kanal, men i år valde man skogen istället och träffades på Skagagården invid Skaga stavkyrka.
De fyrtio deltagarna ­ mer fick det inte vara detta år ­ fick efter genomfört årsmöte under ordföranden Jonas Modigs ledning lyssna till ett föredrag om den lilla stavkyrkans spännande historia av Skagagårdens ledare Anett Karlsson.Jonas Modig och Anders Åkerberg presenterade sin nya bok Folke Dahlbergs landskap - Hemma. Vättern. Tiveden. och styrelseledamoten Erling Öhrnell berättade om planer på en utställning med Folke Dahlbergs surrealistiska konst i Skövde 2022.


Det var inte första gången Folke Dahlberg var huvudperson på denna plats. För nästan jämnt 45 år sedan hölls en Folke Dahlberg-dag här med bl a akademiledamoten Johannes Edfelt och biskop Sven Danell som talare.

Folke Dahlberg Sällskapet hade som vanligt tur med vädret och allt kunde äga rum ute i den vackra trädgården där lunchborden stod glest enligt årets speciella regler.


När augustisolen blev för het kunde man dra sig undan till trädskuggan och lyssna till Maria Modig som läste högt ur Folke Dahlbergs bok Tiveden om stavkyrkans historia och myter.Foto: Janne Andersson
Ny bok i skriftserien:

Folke Dahlbergs Landskap
Hemma. Vättern. Tiveden.Det är konstnären och författaren Folke Dahlbergs koncentrerade sammanfattning av den plats på jorden han kommit fram till som den enda rätta för honom. Född 1912 i Askersund vid Vätterns norra spets lämnar han staden sexton år gammal och söker sig till andra platser för att vidga perspektiven.

Men 1936 förklarar han i ett brev till föräldrarna vad han kommit fram till. ”Jag märker att det bara finns en trakt som betyder något för mig. Det är hemma, Vättern, Tiveden”.

Den insikten styr hans liv och skapande. Han kommer att bo mycket ute på öarna i norra Vättern, först Lilla och Stora Röknen, senare Kyrkogårdsön. Seglande och roende utforskar han varenda vik runt kusterna i öst och väst. Han vandrar genom Tiveden och har Göta Kanal som en pulsåder, från vinterboendet i Mariestad till Karlsborg, där färden också slutar för sista gången, när han 1966 drunknar i Karlsborgsviken under en båtfärd med en vän.

Folke Dahlberg är mest känd för sina numera klassiska landskapsböcker Vättern, Tiveden, Göta Kanal och Leva vid Vättern. Också hans diktsamlingar är mycket präglade av det landskap som är hans ledande inspirationskälla. Som bildkonstnär får han sitt genombrott med stora surrealistiska tuschteckningar, men senare blir han också här en skildrare av trakten.

Hemma. Vättern. Tiveden. lyfter fram Folke Dahlbergs landskap med fotografier tätt intill de skrivna orden. Ur Anders Åkerbergs omfattande bildarkiv har ett rikt urval fotografier, de flesta tagna av honom själv, kompletterats med många nytagna för att så brett som möjligt illustrera de texter som hämtats på skilda ställen i Folke Dahlbergs författarskap - landskapsböcker, diktsamlingar, artiklar, intervjuer och brev. Texturvalet har gjorts av Anders Åkerberg och Jonas Modig, som också skrivit efterordet.

Beställningar görs genom inbetalning till Folke Dahlberg Sällskapets plusgirokonto 386322-2.
Boken är på 192 sidor. Format: 300x210
Medlemspris 250 kr. Övriga 300 kr. (inkl expediton och porto).

Läs mer om böcker och bilder och beställ:
(Utgivningar av Böcker & Bilder)

Senaste bilden:

Bildserien n:o 14
Tre sena bilder från 1960-talet avviker på ett intressant sätt i Folke Dahlbergs konstnärliga skapande. Heraldisk form, förmodligen från 1965, som är no:13 i Sällskapets bildserie hör hit, liksom Havsporten från 1964 och Övervuxen båt från samma år. De återknyter i bildspråk och motiv till de stora punktteckningarnas epok 1936-1945, men är nu mättade av senare erfarenheter och har tätnat i komplexitet och skicklighet.

Läs mer om bilden och beställ:
(Utgivningar av Böcker & Bilder)
Sällskapet och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ladda ned PDF-fil för mera info:
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Folke Dahlberg Sällskapet protesterar
mot försvarets planer på utvidgad
skjut- och flygverksamhet i Vättern.


Folke Dahlberg Sällskapet har vid sitt årsmöte i Askersund
den 23 juli 2012 beslutat göra följande uttalande:

?Jag skulle gärna slå mig ihop med några likasinnade och skriva ett försvarstal för alla vackra sjöar, en anklagelseskrift mot vattenförstöringen. Faran finns t o m för Vättern, som ju sedan gammalt är en klarvattensjö.?

Detta sa författaren och konstnären Folke Dahlberg i en intervju i DN 1955. Den oskattbara miljö i södra Sverige som har Vättern som centrum måste ständigt skyddas från initiativ som hotar dess egenart och unika resurser. För Folke Dahlberg var det en livsuppgift att inspireras av och tolka detta landskap, och han var djupt medveten om betydelsen av att det fredas från verksamheter som kan störa den viktiga balans som dess värden vilar på.

Vi vill i hans anda protestera mot de planer på utvidgad skjut- och flygverksamhet i Vättern som framförts från Försvarets sida och vädjar till regeringen att se till att projektet stoppas.

Folke Dahlberg Sällskapet har 450 medlemmar. 64 av dem deltog i årsmötet.

För ytterligare information ring Jonas Modig 070-6450905

Segel II.
Teckning, 1950-tal.