Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
InfoCenter Karlsborg
Aktuellt/Arrangemang
Aktuellt/Arrangemang

Folke Dahlberg Sällskapets årsmöte 2019


Folke Dahlberg Sällskapet hade tur med vädret den 2 augusti när man höll sitt årsmöte ombord på M/S Kung Sverker som tog 71 deltagare på en strålande båtfärd från Motala till Omberg, Kapten Olaf Svensson kunde guida sällskapet förbi Vadstena och Borghamn, Ellen Keys Strand och de imponerande stupen vid Västra väggar, där man kunde kika in i Rödgavels grotta.Vid klippön Jungfrun berättade kapten hur han personligen var med och hittade vraket efter hjulångaren Erik Nordevall som gick på grund 1856 och sedan sjönk.


Dagen dirigerades av ordföranden Jonas Modig, som omvaldes på årsmötet liksom styrelseledamöterna Johan Dahlberg, Gun-Maj Jahnke, Janne Andersson, Elisabeth Göthberg, Thomas Skalm och Marianne Karlsson samt Ulrika Dahlberg som suppleant. Ulrika Borg och Nils Krook, som avböjt omval, avtackades liksom Klara Lindroos, som avböjt att omväljas som suppleant. Nya i styrelsen är Björn Franzén och Erling Öhrnell samt som suppleant Mattias Dahlberg.


Till revisorer omvaldes Per-Olof Thulin och Björn Dieker, och till ny suppleant Christina Müntzing efter Bo Johansson, som avböjt omval. Valberedningen, Kenth Lundström (sammankallande) och Gunilla Högberg omvaldes.
Årsmötet klarades smidigt av för att ge utrymme för alla att njuta av båtfärden. Högtalarsystemet gjorde det möjligt att överallt på båten ta del av styrelseledamoten Erling Öhrnells kåseri kring Sällskapets nya skrift Folke Dahlbergs horisont och Maria Modigs högläsning av dikter och prosastycken ur Folke Dahlbergs böcker.Foto: Janne Andersson
Ny bok i skriftserien:

Folke Dahlbergs HorisontFolke Dahlbergs Horisont n:o 12 i Folke Dahlberg Sällskapets skriftserie, är en behändig liten volym som är tänkt att på begränsat utrymme ge en koncentrerad inblick i Folke Dahlbergs liv och verk. Utformningen tar vara på det som hade en central roll för Folke, horisontlinjen. Idén utgår från ett av Folkes egna aldrig fullföljda projekt: en teckningsbok där horisontlinjen skulle löpa rakt igenom texten, från pärm till pärm. Här har horisontlinjen istället blivit en kronologisk lina där grundläggande händelser i Folkes liv löper parallellt med med de bilder som beskriver konstnärliga utveckling.
Erling Öhrnell tänkte sig först idén utförd som en lång smal bonad exponerad på en utställningsvägg, Den tanken är inte avförd, men nu kan vi först presentera denna bok, formgiven av Erling och med text av honom och Jonas Modig.
Beställningar görs genom inbetalning till Folke Dahlberg Sällskapets plusgirokonto 386322-2.
Medlemspris 60 kr (inkl expediton och porto) 48 sidor, rikt illustrerad. Format 21 x 14 cm. Läs mer om böcker och bilder och beställ: (Utgivningar av Böcker & Bilder)
Sällskapet och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ladda ned PDF-fil för mera info:
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Senaste bilden:

Bildserien n:o 14
Tre sena bilder från 1960-talet avviker på ett intressant sätt i Folke Dahlbergs konstnärliga skapande. Heraldisk form, förmodligen från 1965, som är no:13 i Sällskapets bildserie hör hit, liksom Havsporten från 1964 och Övervuxen båt från samma år. De återknyter i bildspråk och motiv till de stora punktteckningarnas epok 1936-1945, men är nu mättade av senare erfarenheter och har tätnat i komplexitet och skicklighet.
Läs mer om bilden och beställ: (Utgivningar av Böcker & Bilder)
Folke Dahlberg Sällskapet protesterar
mot försvarets planer på utvidgad
skjut- och flygverksamhet i Vättern.


Folke Dahlberg Sällskapet har vid sitt årsmöte i Askersund
den 23 juli 2012 beslutat göra följande uttalande:

?Jag skulle gärna slå mig ihop med några likasinnade och skriva ett försvarstal för alla vackra sjöar, en anklagelseskrift mot vattenförstöringen. Faran finns t o m för Vättern, som ju sedan gammalt är en klarvattensjö.?

Detta sa författaren och konstnären Folke Dahlberg i en intervju i DN 1955. Den oskattbara miljö i södra Sverige som har Vättern som centrum måste ständigt skyddas från initiativ som hotar dess egenart och unika resurser. För Folke Dahlberg var det en livsuppgift att inspireras av och tolka detta landskap, och han var djupt medveten om betydelsen av att det fredas från verksamheter som kan störa den viktiga balans som dess värden vilar på.

Vi vill i hans anda protestera mot de planer på utvidgad skjut- och flygverksamhet i Vättern som framförts från Försvarets sida och vädjar till regeringen att se till att projektet stoppas.

Folke Dahlberg Sällskapet har 450 medlemmar. 64 av dem deltog i årsmötet.

För ytterligare information ring Jonas Modig 070-6450905

Segel II.
Teckning, 1950-tal.