Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Aktuellt/Arrangemang
Aktuellt/Arrangemang
Inbjudan till årsmöte 2022 i Askersund och utflykt till
Folke Dahlbergs ateljéstuga på Stora Röknen


Ladda ned PDF-fil för info & programtider:

Årsmöte 30 juli 2022

Galleri Örhänget
intill Mosebacke på Södermalm i Stockholm är specialiserat på konstnärer som skriver och författare som också arbetar med bilder, idealiskt för Folke Dahlberg. I oktober visades en liten utställning av Folke Dahlbergs teckningar samtidigt som Jonas Modig presenterade och signerade sin nya bok.

S:t Pauls Bokhandel- och Pappershandel
på Mariatorget i Stockholm är den äldsta bokhandeln i Stockholm som är kvar på sin ursprungliga plats. Den är liten, men håller hög litterär profil och är en trogen kanal för Folke Dahlberg Sällskapet. Den 16 oktober signerade Jonas Modig sin bok om Folke Dahlberg och läste ur den för intresserade flanörer som slog sig ner och lyssnade.


Foto: Annapaola Busnardo


Månadens författare
är ett projekt som drivs av Litteratur Örebro län. I november var det Askersunds tur, och till Månadens författare hade Folke Dahlberg utsetts. Biblioteket hade tillsammans med Folke Dahlberg Sällskapet gjort ett program för att manifestera detta, bl a en utställning med bildspel i Sjöängens konsthall, estradsamtal med Tomas Bannerhed och Jonas Modig samt »Dagens Folke« på Facebook med ny text, bild och ljud varje dag i månaden.

Litteraturens lördag
ägde rum i Örebro den 20 november med bokbord och seminarier, ett av dem om Folke Dahlberg, med Arne Johnsson i samtal med Jonas Modig.Folke Dahlberg-rummet invigt i
Hantverkshuset i AskersundFolke Dahlberg Sällskapet höll årsmöte den 3 augusti, denna gång i Hantverkshuset i Askersund, som kunde hälsa Sällskapet välkommen som ny medlem. Till mötet hade det gamla sammanträdesrummet genom Hantverkshusets försorg fått en imponerande uppfräschning, efter ett initiativ av Sällskapets styrelseledamot Björn Franzén, också aktiv inom Hantverkshusets styrelse. Rummet hade fått sin karaktär genom bilder från Sällskapets bildserie på väggarna. Det invigdes av kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker.


-Det är en ära för oss i Askersund att få möjlighet att hedra Folke Dahlberg på detta sätt. Det bekräftar också Hantverkshusets betydelse, framför allt de människor som verkar i huset för att vårda traktens kultur, framhöll Caroline Dieker.

Ett 40-tal personer deltog i mötet under ledning av ordföranden Jonas Modig. Håkan Bagger från styrelsen i Hantverkshuset berättade om husets historia och betydelse som kulturellt minnesmärke. Jonas Modig presenterade sin nya bok Genom vattenåren ­ Anteckningar om Folke Dahlberg, som är nr 14 i Sällskapets skriftserie. Erling Öhrnell talade om Brosundet om hösten, den nya bilden i Sällskapets bildserie.


Jonas Modig omvaldes som styrelsens ordförande och som ledamöter omvaldes Janne Andersson, Johan Dahlberg, Björn Franzén, Elisabeth Göthberg, Marianne Karlsson, Christina Müntzing, Thomas Skalm och Erling Öhrnell. Mattias Dahlberg omvaldes som suppleant, medan Ulrica Dahlberg avböjt omval. Som ny suppleant valdes Jimmy Åkerfeldt.

Foto: Janne Andersson
Ny bok i skriftserien:


Vattenår heter den samling av Folke Dahlbergs lyrik som gavs ut 1964 av FIB:s Lyrikklubb. Så heter också en av hans centrala dikter, och den har fått ge namn åt det medlemsblad som Folke Dahlberg Sällskapet ger ut två gånger om året sedan starten 2002. I varje nummer har Jonas Modig skrivit en krönika med reflexioner kring Folke Dahlbergs liv och verk. De finns nu samlade i Genom vattenåren, bearbetade och utvidgade och rikt illustrerade med Folke Dahlbergs teckningar. Tomas Bannerhed har skrivit förord.

Läs mer om boken och beställ:
(Utgivningar av Böcker & Bilder)
Ny bild i bildserien:


Genom en privatperson har Folke Dahlberg Sällskapet fått tillgång till tuschteckningen Brosundet om hösten från 1957 som är nr 16 i bildserien. Bilden har aldrig visats publikt tidigare. Teckningen är utförd i den streckteknik som Folke utvecklade efter de punktteckningar han hade arbetat med fram till mitten/slutet av 1940-talet. De båda teknikerna utvecklade Folke till fulländning med sina stämningsskapande schatteringar.
I Folke Dahlbergs produktion efter punktteckningarnas och de stora streckteckningarnas storhetstid dominerar mindre bilder med anknytning till trakten kring norra Vättern.

Läs mer om bilden och beställ:
(Utgivningar av Böcker & Bilder)

Sällskapet och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ladda ned PDF-fil för mera info:

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Folke Dahlberg Sällskapet protesterar
mot försvarets planer på utvidgad
skjut- och flygverksamhet i Vättern.


Folke Dahlberg Sällskapet har vid sitt årsmöte i Askersund
den 23 juli 2012 beslutat göra följande uttalande:

?Jag skulle gärna slå mig ihop med några likasinnade och skriva ett försvarstal för alla vackra sjöar, en anklagelseskrift mot vattenförstöringen. Faran finns t o m för Vättern, som ju sedan gammalt är en klarvattensjö.?

Detta sa författaren och konstnären Folke Dahlberg i en intervju i DN 1955. Den oskattbara miljö i södra Sverige som har Vättern som centrum måste ständigt skyddas från initiativ som hotar dess egenart och unika resurser. För Folke Dahlberg var det en livsuppgift att inspireras av och tolka detta landskap, och han var djupt medveten om betydelsen av att det fredas från verksamheter som kan störa den viktiga balans som dess värden vilar på.

Vi vill i hans anda protestera mot de planer på utvidgad skjut- och flygverksamhet i Vättern som framförts från Försvarets sida och vädjar till regeringen att se till att projektet stoppas.

Folke Dahlberg Sällskapet har 450 medlemmar. 64 av dem deltog i årsmötet.

För ytterligare information ring Jonas Modig 070-6450905

Segel II.
Teckning, 1950-tal.