Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Aktuellt/Arrangemang
Aktuellt/Arrangemang

Utställning på Konstmuseet,
Skövde Kulturhus


Årsmöte och utflykt till
Stora Röknen


”Några dagar före en mycket varm midsommar började jag bygga en ateljéliknande stuga på ön Stora Röknen i Vättern.”


Fotograf okänd

Vi hör Maria Modigs mjuka röst klinga i våra öron. Hon har precis börjat sin högläsning av avsnittet ”Att bygga på en ö” ur boken Gråväder som är en samling av Folkes småprosa.
Åhörarna till högläsningen är 68 medlemmar som deltar i sällskapets årsmöte nu i slutet av juli. Vi är på väg ut till Stora Röknen med turbåten Wettervik som är stationerad i Askersund. Målet för resan är att besöka Folkes ateljéstuga som han byggde år 1941. Några år dessförinnan, från 1938 och de närmaste åren framåt, hade han hyrt in sig hos öns skogvaktare Hjalmar Ring och hans hustru Olga med deras sex barn, vilka då var fast boende på ön.

Folke ville hämta inspiration till beskrivning av sin hembygd där sjön Vättern ju intar en central roll i hans författarskap. Nu firade Sällskapet sitt tjugoårsjubileum med en båtresa, och målet var att besöka författarens gamla stuga på den stora ön i norra Vättern.
Folke Dahlberg föddes i Askersund år 1912. Han sågs redan tidigt som en särling av stadens något trångsynta invånare. I slutet av 1920-talet flyttade han från hemstaden för studier. Efter några års kringflackande liv sökte han sig år 1936 tillbaka till Vätterntrakten med motiveringen:
”Jag märker att det bara finns en trakt som betyder något för mig. Det är Hemma, Vättern, Tiveden.”


Foto: Janne Andersson

Själva årsmötet hölls ombord och klarades av snabbt, Jonas Modig omvaldes som ordförande och till ledamöter valdes Janne Andersson, Johan Dahlberg, Björn Franzén, Elisabeth Göthberg, Thomas Skalm, Leif Spetz, Christina Müntzing, Jimmy Åkerfeldt och Erling Öhrnell. Suppleant Mattias Dahlberg, revisorer Per-Olof Thulin och Björn Dieker. Sittande valberedningen kvarstår ytterligare ett år.

Erling Öhrnell berättade om utställningen Mellan dröm och verklighet ­ Folke Dahlbergs surrealistiska bilder i Skövde konstmuseum som har vernissage den 8 september, och om den nya bok med samma namn som tagits fram för utställningen och som kunde presenteras för deltagarna. Boken såldes till medlemmarna och även nya bilden Bateau ivre, äldre böcker och bilder fanns också till försäljning.


Foto: Maria Modig

Det var på en utflykt till Stora Röknen som beslutet att starta Sällskapet togs för tjugo år sedan. Båten kunde nu inte gå in på samma ställe som då, eftersom vattenståndet sjunkit betydligt, men det gick att hitta en annan lösning och de flesta kunde företa den inte alldeles lätta promenaden genom skogen bort till ateljéstugan.

Karin Wästfelt, som var en av deltagarna på utflykten tillsammans med sin man, berättade att hon är barnbarn till Hjalmar och Olga Ring. För henne var detta en mycket speciell utflykt. Hennes mamma, Asta, som var yngst i den Ringska syskonskaran, är nu 90 år gammal, men trots sin ålder kan hon fortfarande berätta om minnen från ön.


Foto: Björn Franzén

Asta har berättat att när Folke var inneboende hos familjen hade han med sig böcker till barnen och uppmuntrade dem att läsa då och då. För inte skulle de bara göra så kallade nyttigheter, menade han. Asta, som nu är den enda av syskonen som är kvar i livet, har också berättat om den starka sammanhållningen man hade inom familjen. Barnen fick gå i skola på fastlandet och var då under veckorna inackorderade.

Den inneboende konstnären gjorde tydligen ett starkt intryck på barnen i familjen, då speciellt på Astas äldre syster Maria som blev förtjust i honom. Detta kom senare att manifesteras i att Maria, som i unga år flyttade till Stockholm och så småningom gifte sig och fick efternamnet Waxin, lät namnge sin son efter den charmige hyresgästen. Sonens röst är idag välkänd genom nyhetsuppläsningen på Dagens Eko, nämligen Folke Waxin.

Väl framme vid stugan anar man Folkes känsla för skapande av arbetsmiljö. En vacker och välkomnande vy öppnar sig just denna dag, men man kan också föreställa sig en karg, gråmulen och blåsig oktoberdag med kraftiga vågors skum som yr i luften. Känslor och intryck som så starkt präglar hans konstnärliga gärning och författarskap om hembygden. Leif Spetz, som själv hade hyreskontraktet innan Sällskapet övertog det, berättade om stugans historia.

Där kunde vi också avnjuta den medhavda laxsmörgåsen som Wetterviks personal hade ordnat och delade ut vid landstigningen. Vi satt på klipporna intill vattenbrynet i solgasset nedanför Folkes ateljé. Några passade till och med på att ta sig ett dopp i det klara vattnet.
Efter Leifs anförande om stugans historik blev det dags att i ett samlat återtåg bege sig till platsen för ombordstigning. Folke blev också tvungen att lämna stugan, fast då i september 1946 i och med att försvaret tog över ön för sin provverksamhet. Ett avsked han så känslostarkt beskriver i inledningen av boken ”Vättern”. Ett avsnitt som Maria läste för oss på återresan.
Foto: Janne Andersson

När vi kommit ombord på Wettervik igen och skulle påbörja återresan visade det sig att en deltagare hade skadat sig under vandringen mot stugan. Hon hade haft oturen att köra in ena smalbenet i en kraftig utstickande vass gren som orsakat ett djupt sår. Vi kan lugna läsarna med att hon blev väldigt väl och professionellt omhändertagen.
Skepparen Johan Bergsten hade kännedom om att sjöräddningen vid tidpunkten befann sig i hamnen vid Olshammar så han kontaktade dem. Efter diskussion med SOS alarm och sjöräddningen så beslutade man att med sjöräddningens hjälp transportera den skadade kvinnan snabbare i hamn för vidare transport till akutmottagningen på USÖ i Örebro.


Foto: Björn Franzén, Janne Andersson

Efter avslutat uppdrag log skepparen lugnt och stillsamt med orden ”Ja, och så fick vi öva lite också”. Hela insatsen slutade på ett bra sätt. Det blev en mycket lyckad dag trots den oplanerade dramatiken, och vi hade en fantastisk tur med vädret.

Text: Jonas Modig & Björn FranzénNy bok i skriftserien:
Genom dröm och verklighet – Folke Dahlbergs
surrealistiska bilder.

Folke Dahlberg var både som författare och konstnär tidigt influerad av surrealismen. Hans tuschteckningar med de karakteristiska punkterna, liksom den streckteknik som följde efter, tillkom i huvudsak under en tioårsperiod med början i mitten av 1930- talet. De är höjdpunkten i hans bildkonst.

Läs mer om boken och beställ:
(Utgivningar av Böcker & Bilder)
Ny bild i bildserien:Bateau ivre från 1937 är en av de första större punktteckningar som Folke Dahlberg skapade sedan han återvänt till
området kring norra Vättern 1936. Den har utan tvekan en central plats – han betraktade den själv som ett av de
viktigaste verken. Tekniken var inte ny för honom. Den finns utvecklad i Vattenfrukt från 1934 och i en illustration till
en novell av den spanske författaren Ramon Gomez de la Sernas i tidskriften Karavan 1935.

Läs mer om bilden och beställ:
(Utgivningar av Böcker & Bilder)

Sällskapet och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ladda ned PDF-fil för mera info:

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Folke Dahlberg Sällskapet protesterar
mot försvarets planer på utvidgad
skjut- och flygverksamhet i Vättern.


Folke Dahlberg Sällskapet har vid sitt årsmöte i Askersund
den 23 juli 2012 beslutat göra följande uttalande:

?Jag skulle gärna slå mig ihop med några likasinnade och skriva ett försvarstal för alla vackra sjöar, en anklagelseskrift mot vattenförstöringen. Faran finns t o m för Vättern, som ju sedan gammalt är en klarvattensjö.?

Detta sa författaren och konstnären Folke Dahlberg i en intervju i DN 1955. Den oskattbara miljö i södra Sverige som har Vättern som centrum måste ständigt skyddas från initiativ som hotar dess egenart och unika resurser. För Folke Dahlberg var det en livsuppgift att inspireras av och tolka detta landskap, och han var djupt medveten om betydelsen av att det fredas från verksamheter som kan störa den viktiga balans som dess värden vilar på.

Vi vill i hans anda protestera mot de planer på utvidgad skjut- och flygverksamhet i Vättern som framförts från Försvarets sida och vädjar till regeringen att se till att projektet stoppas.

Folke Dahlberg Sällskapet har 450 medlemmar. 64 av dem deltog i årsmötet.

För ytterligare information ring Jonas Modig 070-6450905

Segel II.
Teckning, 1950-tal.