Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Brovaktarstugan
Aktuellt/Arrangemang
Aktuellt/Arrangemang

Årsmötet 2017


kommer att äga rum söndagen den 6 augusti med båtutflykt på Vättern och med Motala som samlingspunkt. (Om det blåser går vi in i Göta kanal).


Inbjudan till Årsmöte & Utflykt 2017 ­ ladda ned PDF-fil:

Årsmöte & Utflykt 2017
Arrangemang under sommaren 2016


Sköna maj

kallas ett årligt kulturevenemang med fokus på trakten kring sjön Unden. I maj samlades utställare i Undenäs prästgård, däribland Sällskapet, som arrangerade Folke Dahlbergs bilder i ett rum där också målningar av Birgitta Stenberg och Kerstin Bjärkstedt visades.

Hemma i landskapet

var namnet på sommarutställningen i Brovaktarstugans lilla rum. Den invigdes den 30 juni och pågick till den 21 augusti. Samtidigt öppnades utomhusutställningen "Tankestigen", åtta utvalda texter och bilder som kunde avnjutas under en promenad utmed Strandvägen. Den permanenta utställningen i Brovaktarstugans stora rum var öppen som vanligt.


Delar av "Tankestigen"
Foto: Janne Andersson


Seminarium

Ett seminarium under titeln Inspiration i landskapet hölls i biografen Casablanca i Karlsborg den 6 augusti. Bengt af Klintberg talade om folklig tradition i Folke Dahlbergs landskapsböcker, Kerstin Bjärkstedt om Birgitta Stenberg och torpet i Tiveden, som blev hennes sista hemvist, och Lennart Jörälv om författarna kring Vättern genom tiderna. Ett 70-tal kom och lyssnade. Christer Arvidsson läste ur landskapsböckerna.


Från vänster: Lennart Jörälv, Jonas Modig, Christer Arvidsson,
Kerstin Bjärkstedt och Bengt af Klintberg
Foto: Inger Andersson-Hultin


Årsmötet 7augusti

samlade 76 deltagare och inleddes på Kanalhotellet. Jonas Modig omvaldes som ordförande, och till ledamöter i styrelsen omvaldes Kerstin Lorentz, Johan Dahlberg, Marianne Karlsson, Janne Andersson, Gunilla Norrmén och Thomas Skalm. Klara Lindroos valdes till ny ledamot. Ulrika Dahlberg omvaldes som suppleant. Per-Olof Thulin och Björn Dieker omvaldes som revisorer. Kenth Lundström och Gunilla Högberg omvaldes till valberedningen. Efter mötet serverades lunch, Kanalhotellets klassiska inkokta röding.


Foto: Janne Andersson


Därefter gick deltagarna ombord på M/S Sandön för en tur till Vättern och Bottensjön. Bengt af Klintberg kåserade om Folke Dahlbergs skrönor och folklore i landskapsböckerna. Maria Modig läste texter ur böckerna.


Foto: Janne Andersson
Bildserien n:o 12
Senaste bilden i Folke Dahlberg Sällskapets bildserie, Ishav har sin speciella bakgrund. Den är, liksom de flesta av Folke Dahlbergs andra teckningar, i privat ägo och har bara visats några gånger, senast 2012 på minnesutställningen. Många fäste sig vid den då, fascinerade av den fantasieggande känsla av oändlighet som inryms i det ganska begränsade formatet.
Ishav är tryckt i offset på Hahnemühle koppartryckpapper.
Upplaga:150 numrerade ex. Mått: 29 x 27,5 cm.
Medlemspris: 200 kr inkl. porto. Övriga: 300 kr.
Läs mera om bilden på: (Utgivningar av Böcker & Bilder)
Senaste boken i Folke Dahlberg Sällskapets skriftserie
Ögonens förvandlingsrum

Åtta röster om Folke Dahlbergs ord och bilder


I Ögonens förvandlingsrum skriver åtta olika författare om Folke Dahlbergs bilder och texter. De har alla olika tyngdpunkter och infallsvinklar, och tillsammans vittnar de om hur ett till synes konsekvent och profilerat verk ändå kan visa sig vara så mångfacetterat.

Här finns Else-Britt Kjellqvists fokus på ötillvarons centrala roll. Lars-Håkan Svensson skriver om vattenmotiven i dikterna. Elisabeth Lidén gör jämförelser mellan de stora punktteckningarna och de samtidiga strömningarna i svensk och internationell konst. Anders Weidar gör en djuplodande analys av Den berusade båten. Mats Jansson visar hur text och bild interagerar i Folke Dahlbergs böcker.
Bengt af Klintberg belyser de folkliga myternas roll i Vättern. Kate Larson tolkar författarens förankring i landskapet. Staffan Söderblom gör nedslag i dikterna och finner att också det som är prov på ofullständigheter och tillkortakommanden berikar bilden av en spännande författare.

Titeln är hämtad från en av hans sena dikter, några rader om det konstnärliga skapandet, om de "små gesällerna, som står i ögonens förvandlingsrum och hamrar på en bild".
Boken är rikt illustrerad.

Ögonens förvandlingsrum är nr. 11 i Sällskapets skriftserie.
Medlemspris 200:- (Icke medlemmar 250:-)

"ETT CITAT":

»...jag var tvungen att lägga allt annat åt sidan. I två dagar. Detta är en oavbrutet spännande och läsvärd bok, åtta författare, inte ett slappt ögonblick, inte en rad som inte intresserar eller lockar. Vilken höjdare!«
Stewe Claeson, författare, på sin blogg.
Folke Dahlberg Sällskapet protesterar mot försvarets planer
på utvidgad skjut- och flygverksamhet i Vättern.


Folke Dahlberg Sällskapet har vid sitt årsmöte i Askersund
den 23 juli 2012 beslutat göra följande uttalande:

?Jag skulle gärna slå mig ihop med några likasinnade och skriva ett försvarstal för alla vackra sjöar, en anklagelseskrift mot vattenförstöringen. Faran finns t o m för Vättern, som ju sedan gammalt är en klarvattensjö.?

Detta sa författaren och konstnären Folke Dahlberg i en intervju i DN 1955. Den oskattbara miljö i södra Sverige som har Vättern som centrum måste ständigt skyddas från initiativ som hotar dess egenart och unika resurser. För Folke Dahlberg var det en livsuppgift att inspireras av och tolka detta landskap, och han var djupt medveten om betydelsen av att det fredas från verksamheter som kan störa den viktiga balans som dess värden vilar på.

Vi vill i hans anda protestera mot de planer på utvidgad skjut- och flygverksamhet i Vättern som framförts från Försvarets sida och vädjar till regeringen att se till att projektet stoppas.

Folke Dahlberg Sällskapet har 450 medlemmar. 64 av dem deltog i årsmötet.

För ytterligare information ring Jonas Modig 070-6450905

Segel II.
Teckning, 1950-tal.