Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
InfoCenter Karlsborg
Aktuellt/Arrangemang
Aktuellt/Arrangemang

Årsmöte & Utflykt
sommaren 2019


Fredagen den 2 augusti kl. 10.00 går M/S Kung Sverker ut från Motala hamn för årsmöte och en färd på Vättern. Turen går förbi Vadstena, Borghamn och Omberg och ned till Hästholmen t.o.r. om vädret tillåter.
Om inte en tur på Göta kanal med slussning i Borenshult och vidare ut på Boren och Borensberg t.o.r. Ytterligare info kommer i utskicket av vårens Vattenår.

Välkomna!
Folke Dahlberg Sällskapet
höll årsmöte i Sjöängen


På måndagen den 23/7 2018 höll Folke Dahlberg Sällskapet årsmöte med visning av konsthallens utställning Tillbaka till hemstaden - Folke Dahlbergs Askersund på programmet.


De 59 deltagarna kunde sedan följa Folke Dahlbergs stig, den anslutande utomhusutställningen, utmed stranden till hamnen.


Där steg man ombord på M/S Wettervik för en solig färd i Vätterns skärgård, medan Maria Modig högläste texter av Folke Dahlberg om Askersund.
Till lunch serverades inkokt Vätternlax.


Foto: Janne Andersson

Omvalda i styrelsen blev Jonas Modig, ordförande, samt Gun-Maj Jahnke, Marianne Karlsson, Johan Dahlberg, Nils Krook, Janne Andersson, Elisabeth Göthberg och Thomas Skalm. Ny i styrelsen är Ulrika Borg, som leder bokhandeln i Askersund. Stryrelsesuppleanter är Ulrika Dahlberg och Klara Linroos. Kerstin Lorentz hade avböjt omval och avtackades med varma ord för sina mångåriga insatser under Sällskapets tid i Karlsborg. Beslut fattades att Sällskapet flyttar sin hemvist från Karlsborg till Askersund.
Sällskapet och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ladda ned PDF-fil för mera info:
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Ny bild:
Bildserien n:o 14
Tre sena bilder från 1960-talet avviker på ett intressant sätt i Folke Dahlbergs konstnärliga skapande. Heraldisk form, förmodligen från 1965, som är no:13 i Sällskapets bildserie hör hit, liksom Havsporten från 1964 och Övervuxen båt från samma år. De återknyter i bildspråk och motiv till de stora punktteckningarnas epok 1936-1945, men är nu mättade av senare erfarenheter och har tätnat i komplexitet och skicklighet.

Läs mer om bilden och beställ: (Utgivningar av Böcker & Bilder)
Folke Dahlberg Sällskapet protesterar
mot försvarets planer på utvidgad
skjut- och flygverksamhet i Vättern.


Folke Dahlberg Sällskapet har vid sitt årsmöte i Askersund
den 23 juli 2012 beslutat göra följande uttalande:

?Jag skulle gärna slå mig ihop med några likasinnade och skriva ett försvarstal för alla vackra sjöar, en anklagelseskrift mot vattenförstöringen. Faran finns t o m för Vättern, som ju sedan gammalt är en klarvattensjö.?

Detta sa författaren och konstnären Folke Dahlberg i en intervju i DN 1955. Den oskattbara miljö i södra Sverige som har Vättern som centrum måste ständigt skyddas från initiativ som hotar dess egenart och unika resurser. För Folke Dahlberg var det en livsuppgift att inspireras av och tolka detta landskap, och han var djupt medveten om betydelsen av att det fredas från verksamheter som kan störa den viktiga balans som dess värden vilar på.

Vi vill i hans anda protestera mot de planer på utvidgad skjut- och flygverksamhet i Vättern som framförts från Försvarets sida och vädjar till regeringen att se till att projektet stoppas.

Folke Dahlberg Sällskapet har 450 medlemmar. 64 av dem deltog i årsmötet.

För ytterligare information ring Jonas Modig 070-6450905

Segel II.
Teckning, 1950-tal.