Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Brovaktarstugan
Aktuellt/Arrangemang
Sällskapet
Ett Folke Dahlberg Sällskap…det låter som en missriktad föresats — stick i stäv mot den lågmälda integritet som markeras i Dahlbergs ord och bilder, avståndstagandet i hans livshållning. Ändå grundades, i förvissning om att det har fog för sig, Folke Dahlberg Sällskapet den 1 november 2002.

Folke Dahlberg Sällskapet är emellertid något mer än ett gängse litterärt sällskap. Det intresserar sig för både Folke Dahlbergs ord- och bildkonst — för prosan, poesin och teckningarna som oåtskiljeliga och lika tungt vägande komponenter i ett konstnärskap. På en punkt kommer sällskapet att försöka motbevisa Folke Dahlberg i hans påstående att föreningsliv aldrig kan "vädras ut ur lungorna". Det är sällskapets avsikt att i sin verksamhet tillföra medlemmarna syre — inte minst under båtturerna till de karga Vätternöar som var Dahlbergs fristäder i tillvaron.

"Jag vill vara en kommentar", sa Folke Dahlberg i en av sina sista intervjuer. Det är skäl nog för att bli medlem i Folke Dahlberg Sällskapet.

(Anders Weidar)
Omberg.
Ur Vättern, 1949.