Folke Dahlberg Sällskapet
2002
Meny
Startsida
Folke Dahlbergs levnad
Folke Dahlbergs konstnärskap
Folke Dahlbergs författarskap
Folke Dahlberg Sällskapet
Utgivningar av böcker
och bilder
Kontakta oss
Brovaktarstugan
Aktuellt/Arrangemang
Brovaktarstugan


Folke Dahlberg Sällskapets säte är numera i Karlsborg (tidigare i Askersund). Sällskapet hyr sedan våren 2009 Brovaktarstugan vid Rödesund och Göta Kanal alldeles intill kanalbron, Norra kanalgatan.
Den 6 juni 2009 invigdes Sällskapets nya lokaler av ordföranden.

2014 har Sällskapet fått överta det större rummet i Brovaktarstugan. Under vintern har Sällskapet arbetat med inredning av rummet och ny utställning. Det nya rummet är betydligt större än det gamla, med ett fritt golvutrymme i mitten. Här kan man ta emot besökare på ett helt annat sätt, och även sätta in stolar om man vill hålla föredrag och diskussioner. En del av rummet är disponerat för att man ska kunna visa bildspel. (Det går att köpa böcker och bilder av Folke Dahlberg i lokalen.)


Specialvisningar efter kontakt:
Epost: kontakt@folkedahlberg.org


Interiör från utställningslokalen.
Ur Göta Kanal, 1954.